Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
⟨⋅⋅
⋅⋅⟩
Zapraszamy do szkoły gimnazjalistów...
NABÓR 2019 - ZOSTAŃ TECHNIKIEM 
Do wyboru technik: elektryk, mechanik, mechatronik, informatyk, pojazdów samochodowych Więcej...
Tablica ogłoszeń
KOŃCZĄ SIĘ ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE WIED...
piątek, 07-06-2019 
X

KOŃCZĄ SIĘ ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z PODSTAW MATEMATYKI ORAZ JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO, W RAMACH PROJEKTU KSZTAŁCIMY ZAWODOWO

logo
Od lutego 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu realizowany jest projekt KSZTAŁCIMY ZAWODOWO, w ramach którego młodzież ma okazję między innymi rozwijać swoje zainteresowania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także języka angielskiego zawodowego.
foto
Opis fotografii nr 1
fot. Joanna Pokora i Anna Kucharek
Zajęcia z języka angielskiego, prowadzone przez p. Joannę Pokorę, odbyły się w lutym 2019 r. Uczniowie z klas technikum informatycznego doskonalili swoje umiejętności, w ramach swobodnego posługiwania się specjalistycznym słownictwem nazywającym oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia zewnętrzne, opisywania procesu zakupów online oraz nazywania sposobów zapewnienia bezpieczeństwa transakcji. Po kursie uczniowie potrafią udzielić porady dotyczącej podstawowych problemów ze sprzętem komputerowym, a także przedstawić ofertę biznesową odpowiadającą potrzebom danej firmy.
Zajęcia z podstaw matematyki prowadzi p. Anna Kucharek, a zakończą się one w czerwcu 2019 r. Uczniowie technikum mają możliwość rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów z życia codziennego i rozwijania umiejętności liczenia. Pojawiło się, tak przydatne na wszystkich zajęciach lekcyjnych, nie tylko z matematyki, rozumienie terminów i pojęć matematycznych oraz znajomość miar i struktur. Uczestnicy ćwiczyli główne operacje i sposoby prezentacji matematycznej. Niezwykle przydatne w dalszym kształceniu i przygotowaniu do matury okazało się zapoznanie z formą egzaminu maturalnego z matematyki w zakresie podstawowym.
Z końcem roku szkolnego uczestnicy otrzymają certyfikaty kompetencji zawodowych. Następna edycja kursów z matematyki podstawowej, języka angielskiego zawodowego oraz matematyki i geografii w zakresie rozszerzonym dla maturzystów będzie w nowym roku szkolnym.
tekst: Ewa Wieczorek
opublikował: Ewa Wieczorek
fotofotofotofoto
fot. Joanna Pokora i Anna Kucharek
Aktualności
« 1/908 »
1/19

19-06-2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w ZSP nr 1 w Łowiczu

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w naszej szkole 19 czerwca 2019 r. W auli szkoły zebrali się zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie.
Dyrektor szkoły pan Dariusz Żywicki jak co roku pogratulował uczniom wyników, podziękował nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę, rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i złożył wszystkim życzenia dobrego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji. Za trud nauczania i wychowania podziękowali nauczycielom przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców – pani Monika Kołucka oraz ksiądz proboszcz Robert Kwatek. W imieniu społeczności uczniowskiej podziękowania i życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły złożyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz... czytaj dalej »»

Wydarzenia
 
logo wydarzenia

17-06-2019  

III MEMORIAŁ KU CZCI ZDZISŁAWA LELONKIEWICZA

17 czerwca 2019 roku uczniowie naszej szkoły rozegrali po raz trzeci mecz piłkarski z ZSP nr 4 o puchar przechodni im. „Lelona’’, wybitnego żołnierza, nauczyciela i sportowca.
Mecz odbył się na murawie stadionu miejskiego, gdzie po przeciwnych stronach stanęli uczniowie ... więcej»


logo wydarzenia

13-06-2019  

Kolejne doposażenie warsztatów szkolnych

W ramach Projektu Unijnego Kształcimy zawodowo. Kurs - Warsztaty szkolne doposażono Pracownię technologii montażu. Zakupiono miedzy innymi - półautomat spawalniczy do spawania metodami MIG, MAG i MMA, dwie skrzynki narzędziowe każda z 220 elementami, suwmiarki, mikrometry do pomiarów zewnętrznych ... więcej»


logo wydarzenia

10-06-2019  

SPOTKANIE Z MJR PAŁUBIŃSKIM Z WKU W SKIERNIEWICACH

W dniu 10 czerwca uczniowie z grup mundurowych ZSP nr 1 w Łowiczu odbyli kolejne, ostatnie już w tym roku szkolnym, zajęcia teoretyczne z przedstawicielem Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach, p mjr Przemysławem Pałubińskim.
Zajęcia poświęcone były Międzynarodowemu Prawu Humanitarnemu. ... więcej»


logo wydarzenia

07-06-2019  

Nowe pracownie komputerowe w ZSP nr 1

W maju br. dwie pracownie komputerowe Technikum na Podrzecznej zostały wyposażone w nowoczesne komputery stacjonarne, monitory 22”, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, rzutniki multimedialne, ekrany oraz mierniki i analizatory stanów logicznych. Łączny koszt inwestycji to 72 277 zł.
Nowy sprzęt komputerowy będzie ... więcej»


logo wydarzenia

07-06-2019  

KOŃCZĄ SIĘ ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z PODSTAW MATEMATYKI ORAZ JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO, W RAMACH PROJEKTU KSZTAŁCIMY ZAWODOWO

Od lutego 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu realizowany jest projekt KSZTAŁCIMY ZAWODOWO, w ramach którego młodzież ma okazję między innymi rozwijać swoje zainteresowania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także języka angielskiego zawodowego.
Zajęcia z języka angielskiego, ... więcej»


logo wydarzenia

05-06-2019  

GRUPA UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH ODBYŁA OSTATNIE W TYM ROKU SZKOLNYM ZAJĘCIA WYJAZDOWE

W dniu 5 czerwca grupa uczniów klas mundurowych z ZSP nr 1 w Łowiczu wraz z opiekunami, p. Heleną Grzegory i p. Radosławem Gosławskim odbyli zajęcia proobronne w siedzibie 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w Zgierzu.
Wyjazd był rewizytą, ponieważ ... więcej»


logo wydarzenia

04-06-2019  

ZWYCIĘSTWO MŁODZIEŻY ZSP NR 1

4 czerwca 20 19 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu odbyły się po raz trzeci powiatowe zawody międzyszkolne szkół ponadgimnazjalnych w przeciąganiu liny.
W zawodach wzięły udział cztery szkoły, które rywalizowały systemem ,,każdy ... więcej»


logo wydarzenia

31-05-2019  

Uczniowie na zajęciach dodatkowych w ramach projektu „Kształcimy zawodowo”, Kurs - Warsztaty szkolne.

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły mogli skorzystać z zajęć dodatkowych dzięki realizacji unijnego projektu - Kształcimy zawodowo. Zadanie nr 8 - Realizacja zajęć specjalizacyjnych oraz komunikacja w języku obcym zawodowym. Kurs - Warsztaty szkolne. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach ... więcej»


logo wydarzenia

31-05-2019  

Nowoczesna pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie w ZSP nr 1 w Łowiczu

W ramach projektu unijnego w miesiącu maju w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu została uruchomiona nowoczesna pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie oraz pracownia CAD z oprogramowaniem Solid Edge.
Zakupione zostały dwie obrabiarki. Są to: ... więcej»


Projekty UE
Kanały RSS (1/5)

PCLab.pl - aktualnoďż˝ci 


Najnowsze wiadomo�ci ze �wiata IT
24-06-2019
Znamy wygl�d i specyfikacj� pierwszego smartfona Xiaomi z linii CC
Czy ta seria moďż˝e przynie�� jak�� wiďż˝kszďż˝ rewolucjďż˝? Xiaomi poinformowaďż˝o, ďż˝e w tym roku nie pokaďż˝e nowych modeli z rodzin Mi Note i Mi Max, a za kulisami mďż˝wi siďż˝, ďż˝e obie linie zostanďż˝ uďż˝miercone juďż˝ na staďż˝e. Firma skupi siďż˝ na innych seriach, wďż˝rďż˝d ktďż˝rych znajdzie siďż˝ m.in. nowa rodzina CC. Czego dokďż˝adnie powinniďż˝my siďż˝ po niej spodziewaďż˝?
24-06-2019
AMD Ryzen 3. generacji - prawdopodobne ceny procesor�w w Europie
Temat Ryzenďż˝w 3000 bďż˝dzie siďż˝ przewijaďż˝ w najbliďż˝szym czasie jeszcze czďż˝ciej niďż˝ ostatnio, bo do wprowadzenia chipďż˝w na rynek pozostaďż˝y niespeďż˝na dwa tygodnie. Oficjalnie jeszcze nie rozpoczďż˝to przedsprzedaďż˝y, co jednak nie powstrzymaďż˝o niektďż˝rych sklepďż˝w przed dodaniem chipďż˝w do swojej oferty. Wďż˝rďż˝d nich jest jeden podmiot z Portugalii, ktďż˝ry ujawniďż˝ prawdopodobne ceny w Europie.
24-06-2019
Xiaomi: w tym roku nie zobaczymy nowych modeli Mi Note i Mi Max
Lubicie tanie, duďż˝e i wydajne smartfony? Mamy dla was z�� wiadomo��. Xiaomi, ktďż˝re dotychczas wprowadzaďż˝o tego typu urzďż˝dzenia w ramach linii Mi Note i Mi Max, poinformowaďż˝o wďż˝aďż˝nie, ďż˝e w tym roku nie pokaďż˝e ďż˝adnego nowego modelu z wymienionych wczeďż˝niej serii. Dlaczego?
24-06-2019
TRANSCEND prezentuje nowe SSD M.2 i 2,5" do zastosowa� przemys�owych
Informacji o nowoďż˝ciach w sektorze przemysďż˝owym nie mamy zwykle zbyt wiele, ale coďż˝ pojawiďż˝o siďż˝ w temacie SSD. Nie sďż˝ to moďż˝e zdobycze technologii PCI-Express 4.0 jak chociaďż˝by Corsair MP600 czy Aorus NVMe Gen4 SSD, a bardziej tradycyjne modele.
24-06-2019
Fifa 20 - wymagania sprz�towe wersji PC
Seria Fifa co roku przyciďż˝ga przed ekrany telewizorďż˝w i monitorďż˝w miliony graczy. Z tegorocznďż˝ odsďż˝onďż˝ zapewne nie bďż˝dzie inaczej, tym bardziej, ďż˝e EA przygotowaďż˝a kilka nowoďż˝ci. Komputerowi fani serii jak zwykle powinni zapoznaďż˝ siďż˝ z wymaganiami sprzďż˝towymi, nim zdecydujďż˝ siďż˝ na zakup tytuďż˝u. Na szczďż˝cie Fifa 20 raczej nie zaskakuje pod tym wzglďż˝dem.
24-06-2019
AMD Radeon RX Vega 64 i RX Vega 56 powoli znikajďż˝ z rynku
Radeony z rodziny Navi juďż˝ niedďż˝ugo trafiďż˝ do sklepďż˝w, wprowadzajďż˝c maďż˝y powiew ďż˝wieďż˝oďż˝ci w ofercie czerwonych. By zrobiďż˝ miejsce tym produktom, inne urzďż˝dzenia muszďż˝ znikn�� ze sprzedaďż˝y i jak siďż˝ zapewne domyďż˝lacie, chodzi o rodzinďż˝ Radeon RX Vega. Plotki kr���ce w sieci wskazujďż˝, ďż˝e czerwoni zupeďż˝nie zaprzestali produkcji tych ukďż˝adďż˝w do kart graficznych.
24-06-2019
AMD Athlon 300GE i Athlon 320GE - wst�pna specyfikacja niedrogich procesor�w
Kolejne procesory na horyzoncie. Jeszcze tylko kilkanaďż˝cie dni do oficjalnej premiery Ryzenďż˝w 3000, a do sieci trafiajďż˝ kolejne wiadomoďż˝ci o nowych procesorach AMD. Tym razem, dziďż˝ki firmie ASRock dowiedzieliďż˝my siďż˝, ďż˝e na rynek trafiďż˝ dwa energooszczďż˝dne modele Athlon, o ktďż˝rych do tej pory w ogďż˝le nie informowano. Co istotne, mamy rďż˝wnieďż˝ ich wstďż˝pnďż˝ specyfikacjďż˝, choďż˝ akurat ta nie jest zbyt zaskakujďż˝ca.
24-06-2019
Wed�ug bada� aplikacje s� ci�gle du�ym problemem bezpiecze�stwa na Androidzie
Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney i grupy Data61 z Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation dwa lata badali kwestiďż˝ bezpieczeďż˝stwa aplikacji na Androidzie. Opracowali raport i podzielili siďż˝ swoimi spostrzeďż˝eniami podczas ostatniego The World Wide Web Conference. Wedďż˝ug badaczy duďż˝ym problemem sďż˝ podrďż˝bki znanego i popularnego oprogramowania.
http://pclab.pl/xml/aktualnosci.xml
Zmiany w planie lekcji
 
Komunikaty: 7
 
Rekrutacja

WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH!
(KIERUNKI KSZTAŁCENIA)
W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu będą funkcjonowały następujące typy szkół:
TECHNIKUM
kształcące w zawodach:
• technik mechatronik
• technik informatyk
• technik elektryk
• technik mechanik
• technik pojazdów samochodowych
• technik budownictwa
• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
kształcąca w zawodach:
• mechanik pojazdów samochodowych,
• kierowca mechanik,
• elektryk,
• fryzjer,
• sprzedawca.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(oddziały wielozawodowe)
kształcąca w zawodach:
• mechatronik,
• lakiernik samochodowy,
• blacharz samochodowy,
• ślusarz,
• operator obrabiarek skrawających,
• operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
• murarz-tynkarz,
• betoniarz-zbrojarz,
• operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
• cukiernik,
• piekarz,
• przetwórca mięsa.


Więcej informacji udziela sekretariat szkoły w godz.: 8.00-15.00 tel. 46-837-42-01.
UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH!
MOTO-WIADOMOŚCI

MotoNews.pl 

22-06-2019
MotoNews.pl - portal motoryzacyjny zawierający m.in. nowości ze świata motoryzacji, opisy modeli, relacje z targów motoryzacyjnych, motoryzacyjne forum dyskusyjne, książki pomocne przy naprawie auta, bazę ogłoszeń i wiele innych informacji ...
22-06-2019
Nowe wersje Peugeota Experta
Wraz z przejściem na silniki w 100% zgodne z normą Euro 6d-temp, gama modelu Peugeot Expert uległa zmianie, aby spełniać wszelkie potrzeby użytkowników biznesowych. »
22-06-2019
Napęd nowoczesnego miasta - elektryczny SEAT Mii electric
SEAT przedstawia swój pierwszy w pełni elektryczny samochód - Seat Mii electric. W Polsce Mii electric pojawi się w 2020 roku. »
22-06-2019
Nissan e‑NV200 liderem rankingów sprzedaży
Nissan e‑NV200 w najnowszej odsłonie uzyskał rekordowe wyniki sprzedaży w całej Europie na fali zainteresowania zrównoważonym rozwojem wśród flotowych użytkowników samochodów dostawczych. »
22-06-2019
Peugeot rozbudowuje gamę modelu Boxer
W ramach przejścia na nową normę emisji spalin Euro 6 Peugeot rozbudował gamę Boxera, wychodząc naprzeciw wszystkim potrzebom użytkowników biznesowych. »
22-06-2019
Najczęstsze awarie klimatyzacji samochodowej - jak ich uniknąć?
Klimatyzacja samochodowa to system, bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie już życia. Stwarza ona przyjemne warunki wewnątrz pojazdu, w momencie gdy na dworze panuje duży upał. »
20-06-2019
Rozpoczęcie sprzedaży nowego Mercedesa GLS
Można zamawiać już pierwsze warianty nowego Mercedesa GLS. Odmiana GLS 350 d 4MATIC kosztuje 399 900 zł, a GLS 400 d 4MATIC - 418 200 zł. »
20-06-2019
Toyota 2000GT - ostatni samuraj
Toyota 2000GT ma wszystko, co powinno mieć klasyczne sportowe auto. Dziś na rynku aut kolekcjonerskich każdy egzemplarz to prawdziwy biały kruk. »
20-06-2019
Mitsubishi świętuje dekadę i-MiEV - pioniera elektromobilności
Mitsubishi obchodzi 10. rocznicę wprowadzenia na rynek samochodu miejskiego o zerowej emisji spalin i-MiEV, który utorował drogę do szybkiego rozwoju masowej produkcji pojazdów elektrycznych (EV). »
http://motonews.pl/rss.xml
Zapraszamy na film
Mobilność 2018/2019
Informacje
o projekcie

Rekrutacja

Kalendarz
czerwiec
175 dzień roku
poniedziałek
tydzień: 26
2019
zostało: 190 dni
wsch: 02:59
zach: 19:53
pogoda dla Łowicza
zegarpobieram czas...
 0 dni do wakacji 
 296 dzień roku szkolnego
24
czerwiec
Danuty, Jana
24 czerwca 2000 - ukazało się FreeBSD 3.5 (ostatnia wersja z linii 3.x).
Nasi partnerzy

logo PŁ

logo PŁ

Stal-Car

F&Home

Subiekt
logo 4metal.pl

BIB

logo PIP
Strony nauczycieli
Przydatne linki
Aktualności RSS

nt.interia.pl 

24-06-2019
nt.interia.pl - Serwis Nowe Technologie
24-06-2019
Odkryto najwcześniejszą kolizję galaktyk

Odkryto najwcześniejszą kolizję galaktykMiędzynarodowy zespół naukowców odkrył najwcześniejszy przykład kolizji dwóch galaktyk. Światło z tego zderzenia musiało podróżować 13 mld lat, aby dotrzeć do nas, ponieważ powstało zaledwie kilkaset milionów lat po Wielkim Wybuchu.


24-06-2019
Raspberry Pi 4 oficjalnie

Raspberry Pi 4 oficjalnieRaspberry Pi 4 trafiło do sprzedaży. Nowa wersja „malinki” doczekała się wielu ciekawych nowości.


24-06-2019
E-papieros eksplodował mu w ustach

E-papieros eksplodował mu w ustachWpływ e-papierosów na ludzkie zdrowie jest nadal badany, ale na świecie wciąż zdarzają się niebezpieczne wypadki z nimi związane. Tak właśnie było w przypadku nastolatka, gdy e-papieros eksplodował w jego ustach poważnie uszkadzając mu szczękę.


http://kanaly.rss.interia.pl/nowe_technologie.xml
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Podrzeczna 30 tel. 048468374201
http://zspnr1.lowicz.pl Sekretariat: zspnr1lowicz@o2.pl Serwis WWW: zspnr1@gmail.com
Od 25 maja działamy zgodnie z RODO. To nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej placówki. Dowiedz się więcej o zmianach i swoich prawach:
http://zspnr1.lowicz.pl/RODO/