Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
⟨⋅⋅
⋅⋅⟩
Zapraszamy do szkoły gimnazjalistów...
NABÓR 2019 - ZOSTAŃ TECHNIKIEM 
Do wyboru technik: elektryk, mechanik, mechatronik, informatyk, pojazdów samochodowych Więcej...
Tablica ogłoszeń
Uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifika...
środa, 29-05-2019 
X

Uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje - projekt ”Kształcimy zawodowo”

logo
Dnia 29 maja 2019 r. 20 uczniów ZSP nr 1 w Łowiczu z klas Technikum mechatronicznego i elektrycznego oraz 1 nauczyciel kształcenia praktycznego otrzymało kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
foto
Uczestnicy szkolenia
fot. Małgorzata Bolimowska
Przed przystąpieniem do egzaminu uczestnicy przeszkli kompleks szkoleń prowadzonych przez p. Małgorzatę Bolimowską i uzyskali wiadomości z zakresu:
• budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
• aparatury kontrolno-pomiarowej,
• ochrony przeciwporażeniowej,
• zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Komisja kwalifikacyjna przy Stowarzyszeniu Polskich Energetyków i Ekologów na podstawie wyniku egzaminu stwierdziła, że wszyscy uczestnicy spełnili wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych na napięcie do 1 kV
tekst: Małgorzata Bolimowska
opublikował: Małgorzata Bolimowska
fotofoto
fot. Małgorzata Bolimowska
Aktualności
« 1/908 »
1/19

19-06-2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w ZSP nr 1 w Łowiczu

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w naszej szkole 19 czerwca 2019 r. W auli szkoły zebrali się zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie.
Dyrektor szkoły pan Dariusz Żywicki jak co roku pogratulował uczniom wyników, podziękował nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę, rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i złożył wszystkim życzenia dobrego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji. Za trud nauczania i wychowania podziękowali nauczycielom przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców – pani Monika Kołucka oraz ksiądz proboszcz Robert Kwatek. W imieniu społeczności uczniowskiej podziękowania i życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły złożyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz... czytaj dalej »»

Wydarzenia
 
logo wydarzenia

17-06-2019  

III MEMORIAŁ KU CZCI ZDZISŁAWA LELONKIEWICZA

17 czerwca 2019 roku uczniowie naszej szkoły rozegrali po raz trzeci mecz piłkarski z ZSP nr 4 o puchar przechodni im. „Lelona’’, wybitnego żołnierza, nauczyciela i sportowca.
Mecz odbył się na murawie stadionu miejskiego, gdzie po przeciwnych stronach stanęli uczniowie ... więcej»


logo wydarzenia

13-06-2019  

Kolejne doposażenie warsztatów szkolnych

W ramach Projektu Unijnego Kształcimy zawodowo. Kurs - Warsztaty szkolne doposażono Pracownię technologii montażu. Zakupiono miedzy innymi - półautomat spawalniczy do spawania metodami MIG, MAG i MMA, dwie skrzynki narzędziowe każda z 220 elementami, suwmiarki, mikrometry do pomiarów zewnętrznych ... więcej»


logo wydarzenia

10-06-2019  

SPOTKANIE Z MJR PAŁUBIŃSKIM Z WKU W SKIERNIEWICACH

W dniu 10 czerwca uczniowie z grup mundurowych ZSP nr 1 w Łowiczu odbyli kolejne, ostatnie już w tym roku szkolnym, zajęcia teoretyczne z przedstawicielem Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach, p mjr Przemysławem Pałubińskim.
Zajęcia poświęcone były Międzynarodowemu Prawu Humanitarnemu. ... więcej»


logo wydarzenia

07-06-2019  

Nowe pracownie komputerowe w ZSP nr 1

W maju br. dwie pracownie komputerowe Technikum na Podrzecznej zostały wyposażone w nowoczesne komputery stacjonarne, monitory 22”, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, rzutniki multimedialne, ekrany oraz mierniki i analizatory stanów logicznych. Łączny koszt inwestycji to 72 277 zł.
Nowy sprzęt komputerowy będzie ... więcej»


logo wydarzenia

07-06-2019  

KOŃCZĄ SIĘ ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z PODSTAW MATEMATYKI ORAZ JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO, W RAMACH PROJEKTU KSZTAŁCIMY ZAWODOWO

Od lutego 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu realizowany jest projekt KSZTAŁCIMY ZAWODOWO, w ramach którego młodzież ma okazję między innymi rozwijać swoje zainteresowania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także języka angielskiego zawodowego.
Zajęcia z języka angielskiego, ... więcej»


logo wydarzenia

05-06-2019  

GRUPA UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH ODBYŁA OSTATNIE W TYM ROKU SZKOLNYM ZAJĘCIA WYJAZDOWE

W dniu 5 czerwca grupa uczniów klas mundurowych z ZSP nr 1 w Łowiczu wraz z opiekunami, p. Heleną Grzegory i p. Radosławem Gosławskim odbyli zajęcia proobronne w siedzibie 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w Zgierzu.
Wyjazd był rewizytą, ponieważ ... więcej»


logo wydarzenia

04-06-2019  

ZWYCIĘSTWO MŁODZIEŻY ZSP NR 1

4 czerwca 20 19 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu odbyły się po raz trzeci powiatowe zawody międzyszkolne szkół ponadgimnazjalnych w przeciąganiu liny.
W zawodach wzięły udział cztery szkoły, które rywalizowały systemem ,,każdy ... więcej»


logo wydarzenia

31-05-2019  

Uczniowie na zajęciach dodatkowych w ramach projektu „Kształcimy zawodowo”, Kurs - Warsztaty szkolne.

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły mogli skorzystać z zajęć dodatkowych dzięki realizacji unijnego projektu - Kształcimy zawodowo. Zadanie nr 8 - Realizacja zajęć specjalizacyjnych oraz komunikacja w języku obcym zawodowym. Kurs - Warsztaty szkolne. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach ... więcej»


logo wydarzenia

31-05-2019  

Nowoczesna pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie w ZSP nr 1 w Łowiczu

W ramach projektu unijnego w miesiącu maju w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu została uruchomiona nowoczesna pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie oraz pracownia CAD z oprogramowaniem Solid Edge.
Zakupione zostały dwie obrabiarki. Są to: ... więcej»


Projekty UE
Kanały RSS (1/5)

PCLab.pl - aktualnoďż˝ci 


Najnowsze wiadomo�ci ze �wiata IT
24-06-2019
Znamy wygl�d i specyfikacj� pierwszego smartfona Xiaomi z linii CC
Czy ta seria moďż˝e przynie�� jak�� wiďż˝kszďż˝ rewolucjďż˝? Xiaomi poinformowaďż˝o, ďż˝e w tym roku nie pokaďż˝e nowych modeli z rodzin Mi Note i Mi Max, a za kulisami mďż˝wi siďż˝, ďż˝e obie linie zostanďż˝ uďż˝miercone juďż˝ na staďż˝e. Firma skupi siďż˝ na innych seriach, wďż˝rďż˝d ktďż˝rych znajdzie siďż˝ m.in. nowa rodzina CC. Czego dokďż˝adnie powinniďż˝my siďż˝ po niej spodziewaďż˝?
24-06-2019
AMD Ryzen 3. generacji - prawdopodobne ceny procesor�w w Europie
Temat Ryzenďż˝w 3000 bďż˝dzie siďż˝ przewijaďż˝ w najbliďż˝szym czasie jeszcze czďż˝ciej niďż˝ ostatnio, bo do wprowadzenia chipďż˝w na rynek pozostaďż˝y niespeďż˝na dwa tygodnie. Oficjalnie jeszcze nie rozpoczďż˝to przedsprzedaďż˝y, co jednak nie powstrzymaďż˝o niektďż˝rych sklepďż˝w przed dodaniem chipďż˝w do swojej oferty. Wďż˝rďż˝d nich jest jeden podmiot z Portugalii, ktďż˝ry ujawniďż˝ prawdopodobne ceny w Europie.
24-06-2019
Xiaomi: w tym roku nie zobaczymy nowych modeli Mi Note i Mi Max
Lubicie tanie, duďż˝e i wydajne smartfony? Mamy dla was z�� wiadomo��. Xiaomi, ktďż˝re dotychczas wprowadzaďż˝o tego typu urzďż˝dzenia w ramach linii Mi Note i Mi Max, poinformowaďż˝o wďż˝aďż˝nie, ďż˝e w tym roku nie pokaďż˝e ďż˝adnego nowego modelu z wymienionych wczeďż˝niej serii. Dlaczego?
24-06-2019
TRANSCEND prezentuje nowe SSD M.2 i 2,5" do zastosowa� przemys�owych
Informacji o nowoďż˝ciach w sektorze przemysďż˝owym nie mamy zwykle zbyt wiele, ale coďż˝ pojawiďż˝o siďż˝ w temacie SSD. Nie sďż˝ to moďż˝e zdobycze technologii PCI-Express 4.0 jak chociaďż˝by Corsair MP600 czy Aorus NVMe Gen4 SSD, a bardziej tradycyjne modele.
24-06-2019
Fifa 20 - wymagania sprz�towe wersji PC
Seria Fifa co roku przyciďż˝ga przed ekrany telewizorďż˝w i monitorďż˝w miliony graczy. Z tegorocznďż˝ odsďż˝onďż˝ zapewne nie bďż˝dzie inaczej, tym bardziej, ďż˝e EA przygotowaďż˝a kilka nowoďż˝ci. Komputerowi fani serii jak zwykle powinni zapoznaďż˝ siďż˝ z wymaganiami sprzďż˝towymi, nim zdecydujďż˝ siďż˝ na zakup tytuďż˝u. Na szczďż˝cie Fifa 20 raczej nie zaskakuje pod tym wzglďż˝dem.
24-06-2019
AMD Radeon RX Vega 64 i RX Vega 56 powoli znikajďż˝ z rynku
Radeony z rodziny Navi juďż˝ niedďż˝ugo trafiďż˝ do sklepďż˝w, wprowadzajďż˝c maďż˝y powiew ďż˝wieďż˝oďż˝ci w ofercie czerwonych. By zrobiďż˝ miejsce tym produktom, inne urzďż˝dzenia muszďż˝ znikn�� ze sprzedaďż˝y i jak siďż˝ zapewne domyďż˝lacie, chodzi o rodzinďż˝ Radeon RX Vega. Plotki kr���ce w sieci wskazujďż˝, ďż˝e czerwoni zupeďż˝nie zaprzestali produkcji tych ukďż˝adďż˝w do kart graficznych.
24-06-2019
AMD Athlon 300GE i Athlon 320GE - wst�pna specyfikacja niedrogich procesor�w
Kolejne procesory na horyzoncie. Jeszcze tylko kilkanaďż˝cie dni do oficjalnej premiery Ryzenďż˝w 3000, a do sieci trafiajďż˝ kolejne wiadomoďż˝ci o nowych procesorach AMD. Tym razem, dziďż˝ki firmie ASRock dowiedzieliďż˝my siďż˝, ďż˝e na rynek trafiďż˝ dwa energooszczďż˝dne modele Athlon, o ktďż˝rych do tej pory w ogďż˝le nie informowano. Co istotne, mamy rďż˝wnieďż˝ ich wstďż˝pnďż˝ specyfikacjďż˝, choďż˝ akurat ta nie jest zbyt zaskakujďż˝ca.
24-06-2019
Wed�ug bada� aplikacje s� ci�gle du�ym problemem bezpiecze�stwa na Androidzie
Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney i grupy Data61 z Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation dwa lata badali kwestiďż˝ bezpieczeďż˝stwa aplikacji na Androidzie. Opracowali raport i podzielili siďż˝ swoimi spostrzeďż˝eniami podczas ostatniego The World Wide Web Conference. Wedďż˝ug badaczy duďż˝ym problemem sďż˝ podrďż˝bki znanego i popularnego oprogramowania.
http://pclab.pl/xml/aktualnosci.xml
Zmiany w planie lekcji
 
Komunikaty: 7
 
Rekrutacja

WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH!
(KIERUNKI KSZTAŁCENIA)
W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu będą funkcjonowały następujące typy szkół:
TECHNIKUM
kształcące w zawodach:
• technik mechatronik
• technik informatyk
• technik elektryk
• technik mechanik
• technik pojazdów samochodowych
• technik budownictwa
• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
kształcąca w zawodach:
• mechanik pojazdów samochodowych,
• kierowca mechanik,
• elektryk,
• fryzjer,
• sprzedawca.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(oddziały wielozawodowe)
kształcąca w zawodach:
• mechatronik,
• lakiernik samochodowy,
• blacharz samochodowy,
• ślusarz,
• operator obrabiarek skrawających,
• operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
• murarz-tynkarz,
• betoniarz-zbrojarz,
• operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
• cukiernik,
• piekarz,
• przetwórca mięsa.


Więcej informacji udziela sekretariat szkoły w godz.: 8.00-15.00 tel. 46-837-42-01.
UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH!
MOTO-WIADOMOŚCI

MotoNews.pl 

22-06-2019
MotoNews.pl - portal motoryzacyjny zawierający m.in. nowości ze świata motoryzacji, opisy modeli, relacje z targów motoryzacyjnych, motoryzacyjne forum dyskusyjne, książki pomocne przy naprawie auta, bazę ogłoszeń i wiele innych informacji ...
22-06-2019
Nowe wersje Peugeota Experta
Wraz z przejściem na silniki w 100% zgodne z normą Euro 6d-temp, gama modelu Peugeot Expert uległa zmianie, aby spełniać wszelkie potrzeby użytkowników biznesowych. »
22-06-2019
Napęd nowoczesnego miasta - elektryczny SEAT Mii electric
SEAT przedstawia swój pierwszy w pełni elektryczny samochód - Seat Mii electric. W Polsce Mii electric pojawi się w 2020 roku. »
22-06-2019
Nissan e‑NV200 liderem rankingów sprzedaży
Nissan e‑NV200 w najnowszej odsłonie uzyskał rekordowe wyniki sprzedaży w całej Europie na fali zainteresowania zrównoważonym rozwojem wśród flotowych użytkowników samochodów dostawczych. »
22-06-2019
Peugeot rozbudowuje gamę modelu Boxer
W ramach przejścia na nową normę emisji spalin Euro 6 Peugeot rozbudował gamę Boxera, wychodząc naprzeciw wszystkim potrzebom użytkowników biznesowych. »
22-06-2019
Najczęstsze awarie klimatyzacji samochodowej - jak ich uniknąć?
Klimatyzacja samochodowa to system, bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie już życia. Stwarza ona przyjemne warunki wewnątrz pojazdu, w momencie gdy na dworze panuje duży upał. »
20-06-2019
Rozpoczęcie sprzedaży nowego Mercedesa GLS
Można zamawiać już pierwsze warianty nowego Mercedesa GLS. Odmiana GLS 350 d 4MATIC kosztuje 399 900 zł, a GLS 400 d 4MATIC - 418 200 zł. »
20-06-2019
Toyota 2000GT - ostatni samuraj
Toyota 2000GT ma wszystko, co powinno mieć klasyczne sportowe auto. Dziś na rynku aut kolekcjonerskich każdy egzemplarz to prawdziwy biały kruk. »
20-06-2019
Mitsubishi świętuje dekadę i-MiEV - pioniera elektromobilności
Mitsubishi obchodzi 10. rocznicę wprowadzenia na rynek samochodu miejskiego o zerowej emisji spalin i-MiEV, który utorował drogę do szybkiego rozwoju masowej produkcji pojazdów elektrycznych (EV). »
http://motonews.pl/rss.xml
Zapraszamy na film
Mobilność 2018/2019
Informacje
o projekcie

Rekrutacja

Kalendarz
czerwiec
175 dzień roku
poniedziałek
tydzień: 26
2019
zostało: 190 dni
wsch: 02:59
zach: 19:53
pogoda dla Łowicza
zegarpobieram czas...
 0 dni do wakacji 
 296 dzień roku szkolnego
24
czerwiec
Danuty, Jana
24 czerwca 2000 - ukazało się FreeBSD 3.5 (ostatnia wersja z linii 3.x).
Nasi partnerzy

logo PŁ

logo PŁ

Stal-Car

F&Home

Subiekt
logo 4metal.pl

BIB

logo PIP
Strony nauczycieli
Przydatne linki
Aktualności RSS

nt.interia.pl 

24-06-2019
nt.interia.pl - Serwis Nowe Technologie
24-06-2019
Odkryto najwcześniejszą kolizję galaktyk

Odkryto najwcześniejszą kolizję galaktykMiędzynarodowy zespół naukowców odkrył najwcześniejszy przykład kolizji dwóch galaktyk. Światło z tego zderzenia musiało podróżować 13 mld lat, aby dotrzeć do nas, ponieważ powstało zaledwie kilkaset milionów lat po Wielkim Wybuchu.


24-06-2019
Raspberry Pi 4 oficjalnie

Raspberry Pi 4 oficjalnieRaspberry Pi 4 trafiło do sprzedaży. Nowa wersja „malinki” doczekała się wielu ciekawych nowości.


24-06-2019
E-papieros eksplodował mu w ustach

E-papieros eksplodował mu w ustachWpływ e-papierosów na ludzkie zdrowie jest nadal badany, ale na świecie wciąż zdarzają się niebezpieczne wypadki z nimi związane. Tak właśnie było w przypadku nastolatka, gdy e-papieros eksplodował w jego ustach poważnie uszkadzając mu szczękę.


http://kanaly.rss.interia.pl/nowe_technologie.xml
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Podrzeczna 30 tel. 048468374201
http://zspnr1.lowicz.pl Sekretariat: zspnr1lowicz@o2.pl Serwis WWW: zspnr1@gmail.com
Od 25 maja działamy zgodnie z RODO. To nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej placówki. Dowiedz się więcej o zmianach i swoich prawach:
http://zspnr1.lowicz.pl/RODO/