Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
⟨⋅⋅
⋅⋅⟩
Zapraszamy do szkoły gimnazjalistów...
NABÓR 2019 - ZOSTAŃ TECHNIKIEM 
Do wyboru technik: elektryk, mechanik, mechatronik, informatyk, pojazdów samochodowych Więcej...
Tablica ogłoszeń
AKCJA STRAJKOWA
piątek, 05-04-2019 
X

AKCJA STRAJKOWA

logo
Uprzejmie informuję Rodziców i Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, iż zgodnie z informacją uzyskaną z Zarządu Oddziału ZNP w Łowiczu w szkole od dnia 8 kwietnia 2019 roku do odwołania odbędzie się strajk pracowników szkoły.
W związku z powyższym wystąpią zmiany w organizacji zajęć, które prawdopodobnie ograniczą się do wychowawczych i opiekuńczych. Jeśli nie jest konieczne zapewnienie opieki proszę o pozostanie młodzieży w domu w dniach trwającego strajku.

Jednocześnie proszę o bieżące śledzenie informacji zawartych w mediach dotyczących ewentualnego odwołania akcji strajkowej. Proszę również o pozyskiwanie informacji ze strony internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego.Dyrektor szkoły
Dariusz Żywicki

opublikował: Cezary Znyk
Aktualności
« 1/892 »
1/13

14-05-2019

Uczniowie klas mundurowych przeszli SZKOŁĘ PRZETRWANIA

W dniu 14 maja klasa mundurowa II Ts oraz grupa mundurowa z kl. I TEM odbyła zajęcia z żołnierzami 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.
W ramach współpracy z 9. Łódzką B OT odbyły się kolejne zajęcia na nadbzurzańskich błoniach. Celem zajęć tym razem było zapoznanie się z technikami przetrwania żołnierza w trudnych warunkach czyli inaczej tzw. SERE. SERE ( Survival, Evasion, Resistance, Escape – Przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka) to działania podejmowane przez personel wojskowy na wypadek oderwania od sił własnych lub zestrzelenia nad terytorium wroga. Najbardziej narażonymi na sytuacje wymuszające używanie technik SERE są żołnierze jednostek specjalnych,... czytaj dalej »»

Wydarzenia
 
logo wydarzenia

27-04-2019  

OFERTA EDUKACYJNA ZSP NR 1 W ŁOWICZU ODPOWIADA NA POTRZEBY KRAJOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO RYNKU PRACY

28 marca 2019 roku w ”Monitorze Polskim” (Poz. 276) opublikowane zostało OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Wśród dwudziestu zawodów, ... więcej»


logo wydarzenia

26-04-2019  

Pożegnanie maturzystów

26 kwietnia 2019 roku w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów szkoły, połączona z 228. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Zebranych w auli szkoły witał dyrektor ZSP nr ... więcej»


logo wydarzenia

25-04-2019  

ZAKOŃCZYŁY SIĘ ZAJĘCIA DLA MATURZYSTÓW W RAMACH PROJEKTU KSZTAŁCIMY ZAWODOWO

W naszej szkole od lutego 2019 r. realizowany jest projekt „Kształcimy Zawodowo”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie ... więcej»


logo wydarzenia

25-04-2019  

Uczniowie ZSP nr 1 w Łowiczu po raz kolejny na stażu zawodowym w Grecji.

Już po raz piąty młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu uczestniczyła w stażu zawodowym zorganizowanym w miejscowości Leptokaria w Grecji. Uczniowie kształcący ... więcej»


logo wydarzenia

25-04-2019  

Kurs spawania

18 marca 2019 r. rozpoczął się kurs spawania - Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodami - TIG – spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (symbol – 141), - MIG - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów ... więcej»


logo wydarzenia

24-04-2019  

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Od dnia 25 kwietnia 2019 roku ( czwartek ) zajęcia lekcyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ... więcej»


logo wydarzenia

12-04-2019  

XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

12 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły, Mateusz Stępniewski, Wiktor Czubatka i Artur Polit wzięli udział w XXIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ... więcej»


logo wydarzenia

05-04-2019  

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE UCZNIÓW ZSP NR 1 W ŁOWICZU

Wielki Post to szczególny i wyjątkowy okres w roku liturgicznym Kościoła. To czas nawrócenia, pokuty i rekolekcji. To właśnie rekolekcje wielkopostne są czasem odnowy duchowej i pogłębiania wiary, czasem odkrywania na nowo Słowa Bożego, które dotyka, porusza i pobudza ... więcej»


logo wydarzenia

05-04-2019  

AKCJA STRAJKOWA

Uprzejmie informuję Rodziców i Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, iż zgodnie z informacją uzyskaną z Zarządu Oddziału ZNP w Łowiczu w szkole od dnia 8 kwietnia 2019 roku do odwołania odbędzie się strajk ... więcej»


Projekty UE
Kanały RSS (1/5)

PCLab.pl - aktualnoďż˝ci 


Najnowsze wiadomo�ci ze �wiata IT
19-05-2019
Huawei na czarnej li�cie handlowej USA
Reuters powoďż˝ujďż˝c siďż˝ na ďż˝rďż˝dďż˝a blisko powiďż˝zane ze sprawďż˝, ogďż˝osiďż˝ wďż˝aďż˝nie, jakoby Huawei byďż˝ w czwartek dodany do handlowej czarnej listy tworzonej przez administracjďż˝ Donalda Trumpa i co za tym idzie zakoďż˝czenie wspďż˝pracy z Google. W takim wypadku firmy z USA majďż˝ zakaz jakiegokolwiek eksportu fizycznych towarďż˝w i technologii do przedsiďż˝biorstw w niej wyszczegďż˝lnionych.
19-05-2019
Wyprzedaďż˝ na Epic Games Store z problemami - ze sklepu znikajďż˝ kolejne gry
Brak doďż˝wiadczenia wďż˝aďż˝cicieli platformy widaďż˝ na kaďż˝dym kroku. Jak informowaliďż˝my kilka dni temu, Epic Games Store rozpocz�� swojďż˝ pierwszďż˝ du�� wyprzedaďż˝, podczas ktďż˝rej dostďż˝pne w sklepie gry moďż˝na nabyďż˝ z caďż˝kiem solidnym rabatem. Co jest dobre dla klientďż˝w nie zawsze jest jednak pozytywnie odbierane przez wydawcďż˝w, ktďż˝rzy usunďż˝li cze�� swoich produkcji z katalogu sklepu na czas trwania promocji.ďż˝
19-05-2019
Watch Dogs 3 mo�e by� ju� w planach Ubisoftu
Czekacie na tďż˝ grďż˝? Pierwsza cz�� serii Watch Dogs zebraďż˝a dobre opinie ze strony recenzentďż˝w, jednak tytuďż˝owi oberwaďż˝o siďż˝ od graczy; temu ostatniemu winny byďż˝ graficzny downgrade, z ktďż˝rym tytuďż˝ juďż˝ zawsze chyba bďż˝dzie kojarzony. Internauci duďż˝o cieplej przyjďż˝li Watch Dogs 2, a caďż˝a marka zdaje siďż˝ mieďż˝ spory potencjaďż˝, wiďż˝c moďż˝na by oczekiwaďż˝, ďż˝e Ubisoft da nam takďż˝e cz�� trzeciďż˝.
19-05-2019
Sony Xperia Ace - Japo�czycy zapowiadaj� smartfona z 5-calowym ekranem
Model, ktďż˝rego wielu z nas potrzebowaďż˝o. Sony juďż˝ od dďż˝uďż˝szego czasu kiepsko radzi sobie na rynku smartfonďż˝w. Promowane przez firmďż˝ urzďż˝dzenia przegrywajďż˝ walkďż˝ o klienta zarďż˝wno z czoďż˝owymi konstrukcjami takich marek jak Samsung, Apple czy Huawei, jak i ze sprzďż˝tem dostarczanym na rynek przez producentďż˝w pokroju Xiaomi. Byďż˝ moďż˝e Japoďż˝czycy, ďż˝eby zacz�� odnosiďż˝ sukcesy na rynku mobilnym, powinni w koďż˝cu poszukaďż˝ wďż˝asnej niszy.
19-05-2019
Powa�ne zmiany w serii Call of Duty - w 2020 roku na rynek ma trafi� Black Ops 5
Niespodziewana decyzja amerykaďż˝skiego wydawcy. Jak podaje Jason Schreier z serwisu Kotaku, Activision miaďż˝o zmieniďż˝ studio odpowiedzialne za nowďż˝ grďż˝ z serii Call of Duty, ktďż˝rďż˝ zobaczymy na rynku w 2020 roku. Projekt przypadďż˝ deweloperom z Treyarch, ktďż˝rzy w ubiegďż˝ym roku wprowadzili na rynek produkcjďż˝ Black Ops 4.
19-05-2019
Klevv�Cras C700 RGB - specyfikacja no�nik�w SSD z systemem pod�wietlenia RGB LED
Od wydajnoďż˝ci waďż˝niejszy jest wyglďż˝d. Wyglďż˝d na to, ďż˝e wďż˝aďż˝nie takimi kryteriami kierowaďż˝a siďż˝ firma Klevv, tworzďż˝c rodzinďż˝ noďż˝nikďż˝w SSD Cras C700 RGB, wyposaďż˝onych w system podďż˝wietlenia LED. Dziďż˝ki jego zastosowaniu produkt zauwaďż˝alnie wyrďż˝nia siďż˝ na tle innych urzďż˝dzeďż˝ dostďż˝pnych w sprzedaďż˝y i moďż˝e zaciekawiďż˝ osoby, ktďż˝re chďż˝tnie upiďż˝kszajďż˝ swoje zestawy komputerowe.
18-05-2019
Intel liderem rynku chip�w w pierwszym kwartale 2019 roku
Niebiescy umocnili siďż˝ na zdobytej niedawno pozycji. IC Insights opublikowaďż˝o ranking najwiďż˝kszych producentďż˝w chipďż˝w w pierwszym kwartale 2019 roku. Z ujawnionych danych dowiedzieliďż˝my siďż˝, ďż˝e zdecydowanym liderem rynku jest obecnie Intel, ktďż˝ry jeszcze rok temu plasowaďż˝ siďż˝ za plecami Samsunga. Koreaďż˝czycy zaliczyli jednak sďż˝abszy okres, notujďż˝c jedne z wiďż˝kszych spadkďż˝w sprzedaďż˝y w caďż˝ej branďż˝y.
18-05-2019
VentureBeat: Autorskie modemy 5G Apple nie obni�� cen iPhone'�w
Spodziewaliďż˝cie siďż˝, ďż˝e bďż˝dzie taniej? W tym roku na rynku pojawiďż˝y siďż˝ pierwsze smartfony z technikďż˝ 5G. Wszystkie te modele pracujďż˝ jednak pod kontrolďż˝ systemu Android, wiďż˝c niektďż˝rzy zastanawiajďż˝ siďż˝, kiedy do sklepďż˝w trafiďż˝ iPhone'y z nowym standardem ��cznoďż˝ci.
http://pclab.pl/xml/aktualnosci.xml
Zmiany w planie lekcji
 
Komunikaty: 7
 
Rekrutacja

WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH!
(KIERUNKI KSZTAŁCENIA)
W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu będą funkcjonowały następujące typy szkół:
TECHNIKUM
kształcące w zawodach:
• technik mechatronik
• technik informatyk
• technik elektryk
• technik mechanik
• technik pojazdów samochodowych
• technik budownictwa
• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
kształcąca w zawodach:
• mechanik pojazdów samochodowych,
• kierowca mechanik,
• elektryk,
• fryzjer,
• sprzedawca.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(oddziały wielozawodowe)
kształcąca w zawodach:
• mechatronik,
• lakiernik samochodowy,
• blacharz samochodowy,
• ślusarz,
• operator obrabiarek skrawających,
• operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
• murarz-tynkarz,
• betoniarz-zbrojarz,
• operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
• cukiernik,
• piekarz,
• przetwórca mięsa.


Więcej informacji udziela sekretariat szkoły w godz.: 8.00-15.00 tel. 46-837-42-01.
UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH!
MOTO-WIADOMOŚCI

MotoNews.pl 

19-05-2019
MotoNews.pl - portal motoryzacyjny zawierający m.in. nowości ze świata motoryzacji, opisy modeli, relacje z targów motoryzacyjnych, motoryzacyjne forum dyskusyjne, książki pomocne przy naprawie auta, bazę ogłoszeń i wiele innych informacji ...
19-05-2019
Volvo S60 już w Polsce
Pierwsze egzemplarze Volvo S60 już dotarły do Polski. Na początku maja odbyły się pierwsze jazdy dla klientów i dziennikarzy, pokazujące możliwości tego samochodu między innymi na płycie poślizgowej. »
19-05-2019
Wodorowe Toyoty Mirai taksówkami w Kopenhadze
Osiem wodorowych Toyot Mirai trafiło do firmy taksówkowej DRIVR w Kopenhadze. Elektryczne sedany Toyoty zasilane ogniwami paliwowymi w stolicy Danii to kolejna flota tych samochodów, udostępniona szerokiej rzeszy użytkowników. »
19-05-2019
Elektryczny Mercedes wjeżdża na polskie drogi
Mercedes wśród aut elektrycznych gotowy do startu. Mercedes-Benz EQC jest już dostępny w sprzedaży. EQC powstaje w fabryce Mercedes-Benz w Bremie. »
19-05-2019
Ranking Carsmile: 10 najtańszych w użytkowaniu SUV-ów i crossoverów
Kierując się wyłącznie ceną pojazdu, a nie całkowitymi kosztami użytkowania, możemy stracić na aucie firmowym nawet 50 tysięcy w ciągu 3 lat - alarmują eksperci Carsmile. »
19-05-2019
Lexus UX z najwyższymi wynikami w testach zderzeniowych
Amerykański ośrodek badawczy Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) sprawdził poziom bezpieczeństwa nowego Lexusa UX. »
16-05-2019
Toyota Yaris GR Sport - nowy model w sportowej gamie Toyoty
Toyota Yaris GR Sport, nowy model inspirowany sportowym Yarisem GRMN, jest już dostępna w salonach Toyoty. Jest to pierwszy model z serii GR Sport na europejskim rynku. »
16-05-2019
Nowa jakość na długich trasach - moc ładowania Audi e-tron
Modelem e-tron koncern Audi dostosowuje elektromobilność do długich tras - także dzięki mocy ładowania, wyróżniającej ten model wśród konkurentów. »
13-05-2019
Skoda zamyka pierwszy kwartał rekordowymi przychodami ze sprzedaży
Skoda odniosła sukces odnotowując przychody ze sprzedaży rzędu 4,92 mld euro w pierwszym kwartale i uzyskując tym samym wynik o 8,2 proc. lepszy niż w poprzednim roku. »
http://motonews.pl/rss.xml
Zapraszamy na film
Mobilność 2018/2019
Informacje
o projekcie

Rekrutacja

Kalendarz
maj
140 dzień roku
poniedziałek
tydzień: 21
2019
zostało: 225 dni
wsch: 03:19
zach: 19:22
pogoda dla Łowicza
zegarpobieram czas...
 35 dni do wakacji 
 261 dzień roku szkolnego
20
maj
Bazylego, Bernarda
20 maja 2005 - ukazuję się MSN Toolbar Suite 2, umożliwiający korzystanie z kart w Internet Explorerze 6.x.
Nasi partnerzy

logo PŁ

logo PŁ

Stal-Car

F&Home

Subiekt
logo 4metal.pl

BIB

logo PIP
Strony nauczycieli
Przydatne linki
Aktualności RSS

nt.interia.pl 

20-05-2019
nt.interia.pl - Serwis Nowe Technologie
19-05-2019
Facebook zmienia sposób wyświetlania treści

Facebook zmienia sposób wyświetlania treściFacebook wprowadził zmiany do strumienia aktywności. Użytkownicy od teraz mają zobaczyć treści w inny sposób niż wcześniej.


19-05-2019
BenQ W1720 - zamiast telewizora 4K

BenQ W1720 - zamiast telewizora 4KBenQ wprowadza na polski rynekprojektor 4K HDR BenQ W1720, ulepszoną wersję modelu W1700. Projektor pracuje w technologii DLP i oferuje rzeczywistą rozdzielczość 4K (3840x2160). Precyzję odwzorowania barw zapewnia dzięki technologii CinematicColor oraz obsługuje funkcję HDR (w standardzie HDR10 i HLG) zoptymalizowaną dla projektorów.


19-05-2019
SanDisk Extreme – karta microSD o pojemności 1 TB

SanDisk Extreme – karta microSD o pojemności 1 TBSanDisk wprowadza do sprzedaży kartę pamięci, która posiada 1 TB pojemności. Ile trzeba będzie za nią zapłacić?


http://kanaly.rss.interia.pl/nowe_technologie.xml
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Podrzeczna 30 tel. 048468374201
http://zspnr1.lowicz.pl Sekretariat: zspnr1lowicz@o2.pl Serwis WWW: zspnr1@gmail.com
Od 25 maja działamy zgodnie z RODO. To nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej placówki. Dowiedz się więcej o zmianach i swoich prawach:
http://zspnr1.lowicz.pl/RODO/