Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
⟨⋅⋅
⋅⋅⟩
Zapraszamy do szkoły gimnazjalistów...
NABÓR 2019 - ZOSTAŃ TECHNIKIEM 
Do wyboru technik: elektryk, mechanik, mechatronik, informatyk, pojazdów samochodowych Więcej...
Tablica ogłoszeń
ZAJĘCIA KLAS MUNDUROWYCH Z PRZEDSTAWICI...
środa, 27-03-2019 
X

ZAJĘCIA KLAS MUNDUROWYCH Z PRZEDSTAWICIELEM WKU W SKIERNIEWICACH

logo
W dniu 25 marca uczniowie klas mundurowych IITs, ITM, IE i IM odbyli zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej dla klas mundurowych MON, które poprowadził pan major Przemysław Połubiński z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach.
foto
Opis fotografii nr 1
fot. Ewa Wieczorek
Zajęcia poświęcone były możliwościom wstępowania do różnych formacji wojskowych, w tym: Narodowych Sił Rezerwowych, Obrony Terytorialnej oraz służby zawodowej. Uczniowie poznali wymogi i procedurę zaciągu do tych formacji oraz warunki, jakie należy spełniać. Pan major przedstawił pełną procedurę prowadzącą do zawarcia kontraktu zawodowego. Przyjęcie kandydata do zawodowej służby wojskowej odbywa się na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia się kandydata. Nabór odbywa się wieloetapowo, w oparciu o różne kryteria. Sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego przez różnych specjalistów. Oceniana jest także sprawność fizyczna – kandydat podczas egzaminu sprawnościowego musi spełnić ściśle określone kryteria. W zależności od korpusu należy spełnić różne kryteria. Kryteriami wspólnymi są: posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej; niekaralność sądowa; obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat. Żołnierze zawodowi pełnią zawodową służbę wojskową dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Służba ta wymaga zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia. Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo służbę kontraktową. Żołnierzem zawodowym może być zarówno kobieta jak i mężczyzna. Żołnierze zawodowi stanowią kadrę zawodową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Przyjęcie do służby wojskowej następuje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia. Przyjęcie do służby kontraktowej następuje (w korpusie oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych) na podstawie umowy zwanej „kontraktem”, natomiast przyjęcie do służby stałej (w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych) następuje na czas nieokreślony.
tekst: Ewa Wieczorek
opublikował: Ewa Wieczorek
fotofotofoto
fot. Ewa Wieczorek
Aktualności
« 1/909 »
1/9

09-07-2019

Wakacyjne zajęcia dla młodzieży z ZSP nr 1

W pierwszym tygodniu lipca uczniowie Technikum Mechatronicznego uczestniczyli w kursie kwalifikacyjnym „operator programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”. Kurs był realizowany w ramach projektu pn. „Kształcimy zawodowo” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Szkolenie prowadzone było przez pana Adriana Młynarczyka prezesa AMPRO sp. z o.o. Obejmowało zakres tematyczny: budowa maszyn CNC, czytanie dokumentacji technicznej, narzędzia pomiarowe, magazyn narzędzi skrawających, podstawy programów CAD/CAM. W części praktycznej uczestnicy poznali metody programowania i użytkowania tokarki i frezarki CNC. Nauka sprawiała wiele przyjemności, ponieważ... czytaj dalej »»

Wydarzenia
 
logo wydarzenia

19-06-2019  

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w ZSP nr 1 w Łowiczu

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w naszej szkole 19 czerwca 2019 r. W auli szkoły zebrali się zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie.
Dyrektor szkoły pan Dariusz Żywicki jak co roku pogratulował uczniom wyników, podziękował nauczycielom ... więcej»


logo wydarzenia

17-06-2019  

III MEMORIAŁ KU CZCI ZDZISŁAWA LELONKIEWICZA

17 czerwca 2019 roku uczniowie naszej szkoły rozegrali po raz trzeci mecz piłkarski z ZSP nr 4 o puchar przechodni im. „Lelona’’, wybitnego żołnierza, nauczyciela i sportowca.
Mecz odbył się na murawie stadionu miejskiego, gdzie po przeciwnych stronach stanęli uczniowie ... więcej»


logo wydarzenia

13-06-2019  

Kolejne doposażenie warsztatów szkolnych

W ramach Projektu Unijnego Kształcimy zawodowo. Kurs - Warsztaty szkolne doposażono Pracownię technologii montażu. Zakupiono miedzy innymi - półautomat spawalniczy do spawania metodami MIG, MAG i MMA, dwie skrzynki narzędziowe każda z 220 elementami, suwmiarki, mikrometry do pomiarów zewnętrznych ... więcej»


logo wydarzenia

10-06-2019  

SPOTKANIE Z MJR PAŁUBIŃSKIM Z WKU W SKIERNIEWICACH

W dniu 10 czerwca uczniowie z grup mundurowych ZSP nr 1 w Łowiczu odbyli kolejne, ostatnie już w tym roku szkolnym, zajęcia teoretyczne z przedstawicielem Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach, p mjr Przemysławem Pałubińskim.
Zajęcia poświęcone były Międzynarodowemu Prawu Humanitarnemu. ... więcej»


logo wydarzenia

07-06-2019  

Nowe pracownie komputerowe w ZSP nr 1

W maju br. dwie pracownie komputerowe Technikum na Podrzecznej zostały wyposażone w nowoczesne komputery stacjonarne, monitory 22”, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, rzutniki multimedialne, ekrany oraz mierniki i analizatory stanów logicznych. Łączny koszt inwestycji to 72 277 zł.
Nowy sprzęt komputerowy będzie ... więcej»


logo wydarzenia

07-06-2019  

KOŃCZĄ SIĘ ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z PODSTAW MATEMATYKI ORAZ JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO, W RAMACH PROJEKTU KSZTAŁCIMY ZAWODOWO

Od lutego 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu realizowany jest projekt KSZTAŁCIMY ZAWODOWO, w ramach którego młodzież ma okazję między innymi rozwijać swoje zainteresowania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także języka angielskiego zawodowego.
Zajęcia z języka angielskiego, ... więcej»


logo wydarzenia

05-06-2019  

GRUPA UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH ODBYŁA OSTATNIE W TYM ROKU SZKOLNYM ZAJĘCIA WYJAZDOWE

W dniu 5 czerwca grupa uczniów klas mundurowych z ZSP nr 1 w Łowiczu wraz z opiekunami, p. Heleną Grzegory i p. Radosławem Gosławskim odbyli zajęcia proobronne w siedzibie 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w Zgierzu.
Wyjazd był rewizytą, ponieważ ... więcej»


logo wydarzenia

04-06-2019  

ZWYCIĘSTWO MŁODZIEŻY ZSP NR 1

4 czerwca 20 19 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu odbyły się po raz trzeci powiatowe zawody międzyszkolne szkół ponadgimnazjalnych w przeciąganiu liny.
W zawodach wzięły udział cztery szkoły, które rywalizowały systemem ,,każdy ... więcej»


logo wydarzenia

31-05-2019  

Uczniowie na zajęciach dodatkowych w ramach projektu „Kształcimy zawodowo”, Kurs - Warsztaty szkolne.

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły mogli skorzystać z zajęć dodatkowych dzięki realizacji unijnego projektu - Kształcimy zawodowo. Zadanie nr 8 - Realizacja zajęć specjalizacyjnych oraz komunikacja w języku obcym zawodowym. Kurs - Warsztaty szkolne. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach ... więcej»


Projekty UE
Kanały RSS (1/5)

PCLab.pl - aktualnoďż˝ci 


Najnowsze wiadomo�ci ze �wiata IT
20-07-2019
Control - nowy zwiastun prezentuj�cy efekty ray tracingu
Nvidia przekonuje, ďż˝e granie w Control na GeForce’ach RTX to najlepsze moďż˝liwe wyjďż˝cie. To wďż˝aďż˝nie na kartach zielonych moďż˝liwe bďż˝dzie odpalenie efektďż˝w bazujďż˝cych na technice ray tracingu, ktďż˝re zauwaďż˝alnie poprawiďż˝ oprawďż˝ graficznďż˝ tytuďż˝u. Zieloni postanowili zaprezentowaďż˝, jakich efektďż˝w moďż˝emy siďż˝ spodziewaďż˝ w tytule studia Remedy i przy okazji udowodniďż˝ nam, ďż˝e warto je w��czyďż˝.
20-07-2019
Microsoft prezentuje wyniki finansowe za czwarty kwarta� i ca�y rok fiskalny 2019
Usďż˝ugi chmurowe pchajďż˝ firmďż˝ naprzďż˝d. Microsoft przedstawiďż˝ wyniki finansowe za czwarty kwartaďż˝ roku fiskalnego 2019, zakoďż˝czony 30 czerwca tego roku. Przedsiďż˝biorstwo mogďż˝o pochwaliďż˝ siďż˝ ďż˝wietnymi rezultatami, ktďż˝re zaskoczyďż˝y nawet analitykďż˝w rynkowych. Firma moďż˝e byďż˝ szczegďż˝lnie zadowolona z swojego dziaďż˝u chmurowego oraz wzrostu przychodďż˝w z usďż˝ug Office. Widaďż˝, ďż˝e kurs obrany przez Satyďż˝ Nadellďż˝ sprawdza siďż˝ znakomicie.
19-07-2019
ADATA SU650 wkr�tce w wersji M.2 SATA
Kolejny noďż˝nik w ofercie ADATA. Ostatnio mieliďż˝my karty pamiďż˝ci microSD ADATA Premier Pro High Endurance. Teraz dysk SSD M.2, jednak nie bardzo szybki wykorzystujďż˝cy NVMe i PCI-Express, tylko SATA.
19-07-2019
LiteOn MU X1 - prezentacja no�nik�w SSD
Niedrogie noďż˝niki SSD o niezďż˝ej wydajnoďż˝ci. Tak najproďż˝ciej moďż˝na scharakteryzowaďż˝ urzďż˝dzenia z serii MU X1, przygotowane przez firmďż˝ LiteOn. Produkty dostďż˝pne sďż˝ w kilku popularnych wersjach pojemnoďż˝ciowych i mogďż˝ pochwaliďż˝ siďż˝ caďż˝kiem wysokďż˝ szybkoďż˝ciďż˝ odczytu i zapisu, choďż˝ oczywiďż˝cie do modeli zgodnych z PCIE 4.0 sporo im brakuje. W rozwiniďż˝ciu znajdziecie wszystkie szczegďż˝y na temat tych noďż˝nikďż˝w.
19-07-2019
Biostar udost�pni� biosy z obs�uga PCIE 4.0 dla swoich p�yt g��wnych serii AMD 400
Ciekawe co na to AMD. Biostar jest kolejnym producentem pďż˝yt g��wnych, ktďż˝ry wydaďż˝ nowe biosy dla konstrukcji z serii 400, dodajďż˝ce obsďż˝ugďż˝ interfejsu PCIE 4.0. Na ten moment odpowiednie firmware dostďż˝pne jest dla czterech modeli pďż˝yt. Trzeba jednak zauwaďż˝yďż˝, ďż˝e producent nie miaďż˝ wiďż˝kszych problemďż˝w z przygotowaniem odpowiedniej wersji oprogramowania, bo jego oferta produktowa jest bardzo maďż˝a.
19-07-2019
Sharkoon Skiller SGM3 - specyfikacja bezprzewodowej myszki dla graczy
Prawdziwa wolno�� od przewodďż˝w. Sharkoon ogďż˝osiďż˝ dodanie do swojej oferty bezprzewodowej myszki Skiller SGM3, ktďż˝ra ma przypa�� do gustu fanom gier. Urzďż˝dzenie cechuje prosta budowa, niezďż˝e parametry i niewygďż˝rowana cena, ktďż˝ra moďż˝e byďż˝ kluczowa przy wyborze produktu z tego segmentu. Co moďż˝e zaoferowaďż˝ konstrukcja Sharkoona? Tego dowiecie siďż˝ w dalszej czďż˝ci newsa.
19-07-2019
Mikrokod AMD AGESA 1.0.0.3ABA wycofany przez powa�ne b��dy
Koďż˝ca problemďż˝w niestety nie widaďż˝. Patrzďż˝c na premierďż˝ Ryzenďż˝w 3. generacji moďż˝na doj�� do wniosku, ďż˝e AMD nie byďż˝o do niej zbyt dobrze przygotowane. Problemy z dostďż˝pnoďż˝ciďż˝ niektďż˝rych chipďż˝w, powodujďż˝ce wzrost ich cen, czy b��dy, jakie zgďż˝aszajďż˝ uďż˝ytkownicy nowej platformy, nie stawiajďż˝ czerwonych w najlepszym ďż˝wietle.
19-07-2019
AMD do��cza do CXL Consortium
Czerwoni przystďż˝pili do inicjatywy Intela. W marcu informowaliďż˝my Was o powstaniu konsorcjum CXL, ktďż˝rego zadaniem ma byďż˝ promowanie i wdraďż˝anie ��cza Compute Express Link. Od tamtego czasu do organizacji do��czyďż˝y najwiďż˝ksze podmioty branďż˝y IT, w tym choďż˝by Google, czy Facebook, a teraz w tej grupie znalazďż˝o siďż˝ rďż˝wnieďż˝ AMD.
http://pclab.pl/xml/aktualnosci.xml
Zmiany w planie lekcji
 
 Brak zmian w planie lekcji.
Komunikaty: 9
 
Rekrutacja

WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH!
(KIERUNKI KSZTAŁCENIA)
W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu będą funkcjonowały następujące typy szkół:
TECHNIKUM
kształcące w zawodach:
• technik mechatronik
• technik informatyk
• technik elektryk
• technik mechanik
• technik pojazdów samochodowych
• technik budownictwa
• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
kształcąca w zawodach:
• mechanik pojazdów samochodowych,
• kierowca mechanik,
• elektryk,
• fryzjer,
• sprzedawca.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(oddziały wielozawodowe)
kształcąca w zawodach:
• mechatronik,
• lakiernik samochodowy,
• blacharz samochodowy,
• ślusarz,
• operator obrabiarek skrawających,
• operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
• murarz-tynkarz,
• betoniarz-zbrojarz,
• operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
• cukiernik,
• piekarz,
• przetwórca mięsa.


Więcej informacji udziela sekretariat szkoły w godz.: 8.00-15.00 tel. 46-837-42-01.
UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH!
MOTO-WIADOMOŚCI

MotoNews.pl 

21-07-2019
MotoNews.pl - portal motoryzacyjny zawierający m.in. nowości ze świata motoryzacji, opisy modeli, relacje z targów motoryzacyjnych, motoryzacyjne forum dyskusyjne, książki pomocne przy naprawie auta, bazę ogłoszeń i wiele innych informacji ...
17-07-2019
Pięć gwiazdek w rankingu Green NCAP dla Nissana Leaf
Parametry ekologiczne nowego Nissana LEAF po raz kolejny zdobyły międzynarodowe uznanie. LEAF osiąga najwyższą notę w renomowanym niezależnym europejskim badaniu. »
15-07-2019
SEAT wprowadza szereg ulepszeń w swoich modelach
Rokrocznie SEAT wdraża szereg zmian do modeli samochodów, aby zwiększyć ich atrakcyjność, komfort użytkowania, a przede wszystkim – bezpieczeństwo. »
13-07-2019
Zmodernizowany Nissan Navara
Nissan przedstawił szczegóły dotyczące zmodernizowanego pick-upa Navara, który jest już dostępny w sprzedaży w całej Europie. »
11-07-2019
Ruszyła produkcja Kamiq - trzeciego SUV-a Skody na Europę
Pierwszy egzemplarz Skody Kamiq opuścił już linię produkcyjną w głównej fabryce w Mlada Boleslav. »
11-07-2019
TOYOTA GAZOO Racing rozpocznie sprzedaż GR Supry GT4 w 2020 roku
TOYOTA GAZOO Racing potwierdziła, że w 2020 roku wprowadzi na rynek GR Suprę GT4, wyścigowy samochód przeznaczony dla zespołów prywatnych. »
11-07-2019
Nowa odsłona Renault ZOE
Nowe Renault ZOE z mocniejszym silnikiem i większym zasięgiem jest jeszcze lepsze niż kiedykolwiek dotąd. »
11-07-2019
Toyota z nową gamą pojazdów użytkowych, w tym elektrycznych
Toyota ogłosiła ambitny plan rozwoju na rynku pojazdów użytkowych. By sprostać temu wyzwaniu, zostanie poszerzona gama modelowa oraz wprowadzona zostanie nowa marka – Toyota Professional. »
11-07-2019
5 gwiazdek dla Skody Scala w europejskim teście bezpieczeństwa NCAP
Skoda Scala otrzymała najwyższą ocenę pięciu gwiazdek w kompleksowym teście przeprowadzonym przez niezależną europejską organizację NCAP. »
http://motonews.pl/rss.xml
Zapraszamy na film
Mobilność 2018/2019
Informacje
o projekcie

Rekrutacja

Kalendarz
lipiec
202 dzień roku
niedziela
tydzień: 29
2019
zostało: 163 dni
wsch: 03:26
zach: 19:34
pogoda dla Łowicza
zegarpobieram czas...
 27 dzień wakacji 
 42 dni do końca wakacji
21
lipiec
Andrzeja, Daniela
lipiec 1974 - czasopismo "Radio Electronics" ogłasza zbudowanie mikrokomputera Mark-8 opartego na układzie 8080.
Nasi partnerzy

logo PŁ

logo PŁ

Stal-Car

F&Home

Subiekt
logo 4metal.pl

BIB

logo PIP
Strony nauczycieli
Przydatne linki
Aktualności RSS

nt.interia.pl 

21-07-2019
nt.interia.pl - Serwis Nowe Technologie
21-07-2019
Pamięć RAM – wszystko co musisz o niej wiedzieć

Pamięć RAM – wszystko co musisz o niej wiedziećCzym jest pamięć RAM? Dlaczego jest tak ważna dla działania komputera? Ile jej potrzeba do pracy, a ile do grania? Wszystkiego dowiesz się z poniższego tekstu.


20-07-2019
Microsoft zachęca do aktualizacji Windowsa 10

Microsoft zachęca do aktualizacji Windowsa 10Amerykańska firma informuje o konieczności zainstalowania najnowszej wersji systemu Windows. Microsoft kończy bowiem wsparcie dla poprzednich kompilacji.


20-07-2019
Telewizor firmy Honor pierwszym urządzeniem z systemem Harmony

Telewizor firmy Honor pierwszym urządzeniem z systemem HarmonyFirma Honor już niedługo zaprezentuje swój pierwszy, inteligentny telewizor. Plotki wskazują na to, że będzie to pierwszy sprzęt działający pod kontrolą autorskiego sprzętu Huawei.


http://kanaly.rss.interia.pl/nowe_technologie.xml
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Podrzeczna 30 tel. 048468374201
http://zspnr1.lowicz.pl Sekretariat: zspnr1lowicz@o2.pl Serwis WWW: zspnr1@gmail.com
Od 25 maja działamy zgodnie z RODO. To nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej placówki. Dowiedz się więcej o zmianach i swoich prawach:
http://zspnr1.lowicz.pl/RODO/