Instrukcja dla zdającego

1. Wejdź w ustawienia trenażera [czerwone koło]. Wybierz kwalifikację, z której chcesz sprawdzić swoją wiedzę. Określ ilość zadań. Ustal czas trwania testu. Kliknij w menu po lewej (rys.1.) w START lub w [zielone koło] w menu po prawej (rys.2.). Sprawdź poprawność ustawień trenażera. Aby rozpocząć kliknij w zielone koło z napisem [START]
Ponadto trenażer można obsługiwać za pomocą menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy. (rys.3.)

2. W trakcie trwania egzaminu ustawienia trenażera są niedostępne! Nawigacja po zadaniach testu odbywa się przez klikanie odnośników w kolorze zielonym [Następne] / [Poprzednie] lub wykorzystując stale widoczny pasek nawigacyjny u góry okna przeglądarki (rys.4.).

3. Belka nawigacyjna umożliwia skokowe przemieszczanie się między zadaniami testu. Numer zadania niezaznaczonego wyświetlany jest na czerwonym tle, a zaznaczonego na zielonym. Ponadto na belce nawigacyjnej wyświetlane są informacje o wybranym zawodzie i kwalifikacji, ilości ustawionych zadań, czasie trwania oraz czasie, jaki pozostał do zakończenia testu.

4. Test kwalifikacyjny można zakończyć wcześniej pod warunkiem, że zostały udzielone wszystkie odpowiedzi. W tym celu kliknij przycisk [Zakończ test] umieszczony za ostatnim zadaniem lub [pomarańczowe koło] w menu po prawej lub wybierz z menu kontekstowego [Zakończ test].

3. Egzamin zostanie zakończony automatycznie po upływie ustawionego czasu, bez względu na ilość zaznaczonych odpowiedzi.

5. Jeśli chcesz zakończyć test wcześniej bez zaznaczania wszystkich odpowiedzi to kliknij [Reset] w menu po lewej lub [brązowe koło] w menu po prawej.

6. W jednym zadaniu można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

7. Po zakończonym teście wyświetlony zostanie wynik w procentach oraz ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi. Możesz przejrzeć swój zakończony test i zobaczyć odpowiedzi poprawne (kolor zielony) oraz błędne (kolor czerwony).
Możesz również dokonać analizy testu według wymagań egzaminacyjnych, co pozwoli określić stopień opanowania poszczególnych partii materiału nauczania.

8. W celu rozpoczęcia kolejnego testu należy zrestartować trenażer poprzez kliknięcie odnośnika [Reset] w menu po lewej lub [brązowe koło] w menu po prawej.

9. Aby przywołać główne menu kołowe kliknij w logo trenażera po prawej lub odnośnik [Home] po lewej.

10. Trenażer najlepiej uruchamiać w przeglądarce Mozilla, Chrome, Opera itp. Nie zaleca się przeglądarki IE w wersji wcześniejszej niż 11 ze względu na słabe wsparcie standardu HTML5.

Rysunki

pasek nawigacyjny
Rys.1. Menu po lewej

pasek nawigacyjny
Rys.2. Menu po prawej

pasek nawigacyjny
Rys.3. Menu kontekstowe

pasek nawigacyjny
Rys.4. Pasek nawigacyjny