Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
⟨⋅⋅
⋅⋅⟩
Zapraszamy do szkoły kandydatów...
NABÓR 2020 - ZOSTAŃ TECHNIKIEM 
Do wyboru technik: elektryk, mechanik, mechatronik, informatyk, pojazdów samochodowych Więcej...
Tablica ogłoszeń
Aktualności
« 1/941 »
1/5

17-01-2020

Technicy elektrycy poznają możliwości inteligentnych budynków

Pierwszy tydzień ferii a my nie odpuszczamy – szkolimy się. W ramach projektu „Kształcimy zawodowo” grupa 10 uczniów klas 3 i 4 Technikum Elektrycznego wraz z nauczycielką przedmiotów zawodowych Małgorzatą Bolimowska uczestniczyła w kursie kwalifikacyjnym „Instalowanie programów i wykorzystywanie systemów inteligentnego sterowania budynkiem”.
Szkolenie realizowane było przez Zakład Doskonalenia Zawodowego oddział w Łowiczu przy współpracy z firmą F&F Filipowski z Pabianic.
W centrum szkoleniowym w Pabianicach grupa uczestników zapoznała się z możliwościami systemów inteligentnych budynków: przewodowym F&F i bezprzewodowymi F&Home oraz F&Home Radio. W części praktycznej tworzony był projekt instalacji oświetleniowej, sterowania ogrzewaniem, roletami i systemem nawadniania oraz instalacja... czytaj dalej »»

Wydarzenia
 
logo wydarzenia

09-01-2020  

UCZNIOWIE ZSP NR 1 W TEATRZE POWSZECHNYM W ŁODZI

9 grudnia 2020 roku uczniowie klasy pierwszej technikum kształcącego w zawodach technik mechatronik i technik mechanik z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli w Teatrze Powszechnym w Łodzi spektakl „Dziewczyna jak ta”.
„Dziewczyna jak ta” to opowieść o presji, jaką nowe technologie wywierają ... więcej»


logo wydarzenia

08-01-2020  

ZAJĘCIA GRUPY MUNDUROWEJ NA STRZELNICY

W dniu 8 stycznia Grupa Mundurowa, działająca w ZSP nr 1 w Łowiczu odbyła zajęcia na terenie strzelnicy CEL w Paprotni k. Sochaczewa. Zajęcia były jednym z elementów kształcenia proobronnego i realizacji założeń podstawy programowej MON dla klas mundurowych.
W ... więcej»


logo wydarzenia

21-12-2019  

Czekam na Ciebie Jezu mój mały - spotkanie wigilijne w ZSP nr 1

W przedświąteczny piątek (20 grudnia) w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem dyrekcji, uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości.
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, na który z ... więcej»


logo wydarzenia

19-12-2019  

Konkurs na kalendarz adwentowy

Na początku listopada w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu ogłoszony został konkurs na najbardziej pomysłowy kalendarz adwentowy. Do udziału zaproszeni zostali wszyscy uczniowie szkoły.
Pomysł stworzenia kalendarza adwentowego pochodzi z XIX wieku i narodził się w Niemczech, a ... więcej»


logo wydarzenia

10-12-2019  

UROCZYSTE PASOWANIE NOWYCH CZŁONKÓW GRUPY MUNDUROWEJ W ZSP NR 1 W ŁOWICZU

W dniu 5 grudnia na auli szkolnej ZSP nr 1 w Łowiczu odbyło się pasowanie nowo przyjętych członków Grupy Mundurowej, działającej od dwóch lat w naszej szkole. Po raz pierwszy pasowanie nie było częścią Święta Szkoły, a stanowiło odrębną uroczystość.
więcej»


logo wydarzenia

04-12-2019  

Uczniowie klas czwartych ZSP nr 1 w Teatrze Muzycznym w Łodzi

28 listopada 2019 roku uczniowie klas czwartych technikum kształcącego w zawodach technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik elektryk obejrzeli w Teatrze Muzycznym w Łodzi spektakl pt. „Miss Sajgon” w reżyserii Z. Maciasa.
Musical, przedstawiający tragiczną historię ... więcej»


logo wydarzenia

29-11-2019  

Wizyta duszpasterska Jego Ekscelencji ks. Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby w ZSP nr 1

W środę, 27 listopada 2019 roku, ZSP nr 1 w Łowiczu zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja ks. Bp Andrzej Franciszek Dziuba. Obecność ks. Biskupa była spowodowana wizytacją parafii katedralnej w Łowiczu, na której terenie znajduje się szkoła.
O godzinie ... więcej»


logo wydarzenia

26-11-2019  

Uczeń ZSP nr 1 stypendystą Prezesa Rady Ministrów

W listopadzie 2019 r. najlepsi uczniowie liceów i techników w woj. łódzkim otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wśród nich znalazł się Filip Łon - uczeń klasy III Technikum nr 1 kształcącego w zawodzie technik mechatronik. O stypendium Prezesa Rady ... więcej»


logo wydarzenia

22-11-2019  

Wycieczka do cukrowni w Dobrzelinie

W dniach 18 i 19 listopada br. odbyła się wycieczka uczniów klasy 1MT, 2TEM, i 3TMIE ZSP nr 1 do Cukrowni w Dobrzelinie, która jest jednym z siedmiu Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A, zajmujących się produkcją cukru ... więcej»


Projekty UE
Kanały RSS (1/5)

PCLab.pl - aktualnoďż˝ci 


Najnowsze wiadomo�ci ze �wiata IT
18-01-2020
Origin Access z 4 nowymi grami w styczniu 2020
Po caďż˝kiem dobrym grudniu EA nieco wyhamowaďż˝o i przygotowaďż˝o na styczeďż˝ 2020 tylko cztery nowe tytuďż˝y dla subskrybentďż˝w Origin Access. W zestawie trudno znale�� jakieďż˝ wiďż˝ksze hity, co nie znaczy, ďż˝e przy udostďż˝pnionych tytuďż˝ach bďż˝dziecie siďż˝ ďż˝le bawiďż˝. Niemniej, na pewno nie sďż˝ to tytuďż˝y, ktďż˝re mogďż˝yby zachďż˝ciďż˝ przeciďż˝tnego gracza do opďż˝acenia abonamentu.
17-01-2020
Niedobory procesor�w Intela mog� utrzyma� si� do ko�ca 2020 roku
Niebiescy od wielu miesiďż˝cy prďż˝bujďż˝ rozwiďż˝zaďż˝ problem zbyt maďż˝ych mocy produkcyjnych dla swoich procesorďż˝w. Podaďż˝ chipďż˝w jest caďż˝y czas zbyt niska, co powaďż˝nie odczuwajďż˝ partnerzy przedsiďż˝biorstwa, tnďż˝cy w ostatnich miesiďż˝cach dostawy nowych komputerďż˝w. Teraz pojawiďż˝a siďż˝ informacja, ďż˝e najbliďż˝szy rok wcale nie bďż˝dzie pod tym wzglďż˝dem lepszy i Intel nie bďż˝dzie w stanie sprostaďż˝ popytowi na swoje jednostki przez najbliďż˝sze 12 miesiďż˝cy.
17-01-2020
AMD prawdopodobnie zmieni�o specyfikacj� Radeona RX 5600 XT w odpowiedzi na obni�k� ceny GeForce'a RTX 2060
Czerwoni odpowiadajďż˝ na wczorajsze dziaďż˝ania Nvidii. Chiďż˝ski serwis HKEPC ujawniďż˝ bardzo zaskakujďż˝cďż˝ wiadomo�� na temat kart Radeon RX 5600 XT, ktďż˝re trafiďż˝ na rynek juďż˝ w przyszďż˝ym tygodniu. Wedďż˝ug jego informacji, AMD zmieniďż˝o specyfikacjďż˝ sprzďż˝towďż˝ swojej konstrukcji, ktďż˝ra ma mieďż˝ teraz duďż˝o wyďż˝sze zegary niďż˝ poczďż˝tkowo podawano.
17-01-2020
Xbox Game Pass na PC z trzema �wietnymi grami i trzymiesi�cznym abonamentem za 4 z�
Pecetowa biblioteka usďż˝ugi Xbox Game Pass znowu siďż˝ rozrosďż˝a. Tym razem Microsoft dodaďż˝ do niej trzy bardzo dobre tytuďż˝y, a ponadto kolejny raz zapowiedziaďż˝ promocjďż˝, dziďż˝ki ktďż˝rej trzymiesiďż˝czny abonament dostďż˝pny jest za zaledwie kilka zďż˝otych. Jak pokazujďż˝ najnowsze produkcje, zdecydowanie warto skorzystaďż˝ z tej okazji.
17-01-2020
Dan McNamara do��cza do AMD jako dyrektor generalny dzia�u serwerowego
Tym razem to firma Lisy Su siďż˝gnďż˝a po doďż˝wiadczonego pracownika Intela. Po wielu przejďż˝ciach inďż˝ynierďż˝w z AMD do niebieskich, czerwonym udaďż˝o siďż˝ zatrudniďż˝ jednego z weteranďż˝w branďż˝y Dana McNamarďż˝. Nowy pracownik przedsiďż˝biorstwa otrzymaďż˝ bardzo waďż˝ne zadanie kierowania jednostkďż˝ ukďż˝adďż˝w serwerowych, do czego ma zresztďż˝ peďż˝ne kwalifikacjďż˝ i niezbďż˝dnďż˝ wiedzďż˝.
17-01-2020
Nvidia GeForce 442.01 Hotfix - opcjonalny pakiet sterownik�w dost�pny do pobrania
Drivery z kilkoma waďż˝nymi poprawkami. Nie tak dawno Nvidia publikowaďż˝a w sieci swďż˝j pierwszy w 2020 roku pakiet sterownikďż˝w, a dzisiaj poinformowaďż˝a o opcjonalnym oprogramowaniu GeForce 442.01 Hotfix, poprawiajďż˝cym uci��liwe b��dy. Osoby grajďż˝ce w Call of Duty Modern Warfare i Wiedďż˝mina 3 na kartach zielonych, powinny rozwaďż˝yďż˝ ich instalacjďż˝.
17-01-2020
Microsoft otwiera testowy program Xbox Console Streaming dla u�ytkownik�w ze wszystkich kraj�w
Microsoft przygotowuje siďż˝ do premiery konsoli kolejnej generacji, ale caďż˝y czas rozwija rďż˝wnieďż˝ swojďż˝ obecnďż˝ platformďż˝ Xbox One. Dobrym na to przykďż˝adem jest uruchomienie testowego programu Xbox Console Streaming, sďż˝u��cego do strumieniowania gier z konsoli na urzďż˝dzenia mobilne. Od dzisiaj z nowej funkcji moďż˝e skorzystaďż˝ kaďż˝dy zainteresowany, o ile oczywiďż˝cie speďż˝nia kilka podstawowych wymogďż˝w.
17-01-2020
Horizon: Zero Dawn najpewniej zmierza na PC-ty!
Z pewnoďż˝ciďż˝ wielu uďż˝ytkownikďż˝w "blaszakďż˝w" czeka na ten tytuďż˝. Herizon: Zero Dawn okazaďż˝o siďż˝ nie tylko jednďż˝ z najlepszych gier na PlayStation 4, ale takďż˝e jednym z najgďż˝oďż˝niejszych tytu��w kilku ostatnich lat. Nic dziwnego wiďż˝c, ďż˝e posiadacze konsol Sony wyczekujďż˝ na kontynuacjďż˝, a wďż˝aďż˝ciciele PC-tďż˝w liczďż˝ na odpowiedni port na swojďż˝ platformďż˝.
http://pclab.pl/xml/aktualnosci.xml
Zmiany w planie lekcji
 
Komunikaty: 4
 
Rekrutacja

WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH!
(KIERUNKI KSZTAŁCENIA)
W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu będą funkcjonowały następujące typy szkół:
TECHNIKUM
kształcące w zawodach:
• technik mechatronik
• technik informatyk
• technik elektryk
• technik mechanik
• technik pojazdów samochodowych
• technik budownictwa
• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
kształcąca w zawodach:
• mechanik pojazdów samochodowych,
• kierowca mechanik,
• elektryk,
• fryzjer,
• sprzedawca.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(oddziały wielozawodowe)
kształcąca w zawodach:
• mechatronik,
• lakiernik samochodowy,
• blacharz samochodowy,
• ślusarz,
• operator obrabiarek skrawających,
• operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
• murarz-tynkarz,
• betoniarz-zbrojarz,
• operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
• cukiernik,
• piekarz,
• przetwórca mięsa.


Więcej informacji udziela sekretariat szkoły w godz.: 8.00-15.00 tel. 46-837-42-01.
UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH!
MOTO-WIADOMOŚCI

MotoNews.pl 

16-01-2020
MotoNews.pl - portal motoryzacyjny zawierający m.in. nowości ze świata motoryzacji, opisy modeli, relacje z targów motoryzacyjnych, motoryzacyjne forum dyskusyjne, książki pomocne przy naprawie auta, bazę ogłoszeń i wiele innych informacji ...
16-01-2020
Nagroda Auto Świat Moto Awards 2019 dla Audi e-tron
W drugiej edycji plebiscytu Moto Awards, zorganizowanego przez redakcję tygodnika "Auto Świat", Audi e-tron – w pełni elektryczny SUV spod znaku czterech pierścieni – zajął pierwsze miejsce w kategorii "Wyznaczają ekotrendy". »
16-01-2020
RAV4 Plug-in Hybrid - nowy flagowy model hybrydowy Toyoty
W 2020 roku gama modelowa Toyoty RAV4 zostanie wzbogacona o nową wersję - RAV4 Plug-in Hybrid. Będzie to najmocniejsza i najbardziej oszczędna odsłona w 25-letniej historii tego modelu. »
16-01-2020
Już można zamawiać T-Crossa z silnikiem 1.5 TSI 150 KM
Volkswagen T-Cross został wyposażony w silnik o największej mocy spośród wszystkich jednostek stosowanych dotąd w tym modelu – małego SUV-a można teraz zamówić z silnikiem 1.5 TSI osiągającym moc 110 kW/150 KM. »
15-01-2020
Skoda po raz 11 niekwestionowanym liderem rynku motoryzacyjnego w Polsce
68 646 zarejestrowanych samochodów to wynik z jakim Skoda zakończyła 2019 rok, po raz kolejny zdobywając tytuł lidera polskiego rynku motoryzacyjnego. »
15-01-2020
W 2019 r. dostawy sportowych samochodów Porsche wzrosły o 10%
Auta producenta sportowych samochodów ze Stuttgartu-Zuffenhausen są popularniejsze niż kiedykolwiek: w 2019 r. firma Porsche dostarczyła swoim klientom 280 800 pojazdów, o 10% więcej niż rok wcześniej. »
15-01-2020
13. hybryda w polskiej ofercie Mercedesa
Producent ze Stuttgartu ma w swojej ofercie już 13 hybrydowych modeli plug-in, łączących możliwość bezemisyjnej jazdy na odcinku kilkudziesięciu kilometrów z wyśmienitymi osiągami i dużym zasięgiem. »
15-01-2020
Toyota sprzedała w 2019 roku ponad pół miliona hybryd w Europie
Już po raz trzeci z rzędu Toyota dostarczyła europejskim kierowcom ponad milion samochodów (wzrost o 5,2%), a sprzedaż hybryd Toyoty w Europie przekroczyła 500 000 aut (+17%). »
15-01-2020
TOP 5 najpopularniejszych samochodów w Polsce
Jaki model auta jest najpopularniejszy w Polsce? W kraju nad Wisłą przeważają samochody stare czy nowe? Czy Volkswagen Passat nadal króluje na polskich drogach? »
http://motonews.pl/rss.xml
Zapraszamy na film
Kalendarz
styczeń
18 dzień roku
sobota
tydzień: 03
2020
zostało: 347 dni
wsch: 07:34
zach: 15:34
pogoda dla Łowicza
zegarpobieram czas...
 158 dni do wakacji 
 139 dzień roku szkolnego
18
styczeń
Małgorzaty, Piotra
1998 - Larry Page i Sergey Brin zakładają firmę Google.
Nasi partnerzy

logo PŁ

logo PŁ

Stal-Car

F&Home

Subiekt
logo 4metal.pl

BIB

logo PIP
Strony nauczycieli
Przydatne linki
Aktualności RSS

nt.interia.pl 

18-01-2020
nt.interia.pl - Serwis Nowe Technologie
18-01-2020
Rossmann z testami nowych automatów. Mają napełniać butelki klientów

Rossmann z testami nowych automatów. Mają napełniać butelki klientówSieć sklepów Rossman testuje automaty, które mają pozwolić napełniać butelki klientów środkami kosmetycznymi oraz tymi do pielęgnacji. Rozwiązanie jest wdrożone jedynie w kilku miejscach.


18-01-2020
Sztuczna inteligencja Google rozpoczęła przewidywanie pogody

Sztuczna inteligencja Google rozpoczęła przewidywanie pogodyGoogle zaprojektowało algorytmy mające przewidywać pogodę. Ich skuteczność okazała się lepsza od tradycyjnie stosowanych rozwiązań.


17-01-2020
"Żywy" beton ułatwi budowanie miast

"Żywy" beton ułatwi budowanie miastWspółczesne miasta są budowane z betonowych cegieł, ale ich produkcja jest szkodliwa dla środowiska. Naukowcy opracowali nową formę "żywego" betonu, zbudowanego z piasku i bakterii rosnących, gdy dostarczamy im składniki odżywcze.


http://kanaly.rss.interia.pl/nowe_technologie.xml
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Podrzeczna 30 tel. 048468374201
http://zspnr1.lowicz.pl Sekretariat: zspnr1lowicz@o2.pl Serwis WWW: zspnr1@gmail.com
Od 25 maja działamy zgodnie z RODO. To nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej placówki. Dowiedz się więcej o zmianach i swoich prawach:
http://zspnr1.lowicz.pl/RODO/