Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
⟨⋅⋅
⋅⋅⟩
Zapraszamy do szkoły kandydatów...
NABÓR 2020 - ZOSTAŃ TECHNIKIEM 
Do wyboru technik: elektryk, mechanik, mechatronik, informatyk, pojazdów samochodowych Więcej...
Tablica ogłoszeń

Harmonogram rekrutacji 2020
TYPY SZKÓŁ I KIERUNKI KSZTAŁCENIA w R...
środa, 15-04-2020 
X

TYPY SZKÓŁ I KIERUNKI KSZTAŁCENIA w ROKU SZKOLNYM 2020/2021

logo
W roku szkolnym 2020/2021 w Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu przygotował ofertę edukacyjną dla absolwentów szkół podstawowych. Nowością jest zawód - technik mechanik lotniczy.
foto

TYPY SZKÓŁ I KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIKUM kształcące w zawodach:

√ Technik mechatronik
√ Technik informatyk
√ Technik elektryk
√ Technik mechanik
√ Technik pojazdów samochodowych
√ Technik budownictwa
√ Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
√ Technik mechanik lotniczy

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

kształcąca w zawodach:
√ mechanik pojazdów samochodowych
√ kierowca mechanik
√ elektryk
√ fryzjer
√ sprzedawca

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

(oddziały wielozawodowe)
kształcąca w zawodach:
• monter mechatronik
• lakiernik samochodowy
• blacharz samochodowy
• ślusarz
• operator obrabiarek skrawających
• operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
• murarz-tynkarz
• betoniarz-zbrojarz
• operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
• cukiernik
• piekarz
• przetwórca mięsa

Nauka w Technikum trwa pięć lat. Absolwenci po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymują świadectwo dojrzałości. W trakcie nauki w Technikum uczniowie zdają dwa egzaminy potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin z pierwszej kwalifikacji odbywa się po II semestrze klasy IV. Egzamin z drugiej kwalifikacji odbywa się po I semestrze klasy V. 
Po zdaniu egzaminu, uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydawane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Absolwent, który zdał egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Dla chętnych uczniów zostanie utworzona grupa mundurowa z rozszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego i wiedzy o społeczeństwie.
Uczniowie nabędą wiedzę, umiejętności i postawy, które stanowić będą zasadniczy składnik kwalifikacji zawodowych, stanowiących główny warunek realizacji zadań zawodowych oraz będą stanowiły podbudowę do podjęcia pracy w szeregach wojska lub kontynuacji nauki w szkołach wojskowych lub cywilnych.

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy, posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE przez co ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.

Absolwenci branżowych szkół I stopnia zdają egzamin zawodowy, polegający na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

Dodatkowe uprawnienia:

Nasza szkoła umożliwia uzyskanie przez uczniów:
• prawa jazdy
• uprawnień elektrycznych do 1 kV, spawacza, programisty CNC, wizażysty, itp.

Dodatkowe informacje można uzyskać

w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz; tel. 46-837-42-01; e-mail (sekretariat): zspnr1lowicz@o2.pl


...
tekst: Ireneusz Rosa
opublikował: Administrator
fotofotofotofotofotofoto
Aktualności
« 1/969 »
1/1

11-05-2020

ZSP nr 1 w Łowiczu otwiera nowy kierunek - technik mechanik lotniczy

Drodzy Uczniowie, absolwenci szkół podstawowych !!! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły, szczególnie polecamy Waszej uwadze nowy kierunek - technik mechanik lotniczy.
Technik mechanik lotniczy to specjalista, który zajmuje się naprawami statków powietrznych oraz ich zespołami. Jest wykwalifikowanym pracownikiem, który zna przepisy prawa lotniczego, potrafi czytać dokumentację płatowcową oraz silnikową.
Technik mechanik lotniczy przygotowany jest do wykonywania oceny technicznej statków powietrznych, obsługi statków powietrznych oraz napraw zespołów i wyposażenia statków powietrznych.
Transport lotniczy - pasażerski i towarowy - to szybko rozwijająca się gałąź gospodarki na świecie i Polsce. Firmy i organizacje zajmujące się obsługa techniczną samolotów i... czytaj dalej »»

Wydarzenia
 
logo wydarzenia

30-04-2020  

Remont i modernizacja budynku ZSP nr 1 w Łowiczu. Szkoła przygotowuje się na przyjęcie nowych uczniów

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, mieszczący się na ul. Podrzecznej 30, to dawny klasztor dominikanów. Piętnastowieczny zespół klasztorny od XIX w. zmieniał swoje funkcje od świątyni, przez składy wojskowe, koszary aż po szkołę.
ZSP ... więcej»


logo wydarzenia

15-04-2020  

TYPY SZKÓŁ I KIERUNKI KSZTAŁCENIA w ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu przygotował ofertę edukacyjną dla absolwentów szkół podstawowych. Nowością jest zawód - technik mechanik lotniczy.

TYPY SZKÓŁ I KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TECHNIKUM kształcące w zawodach:

√ Technik mechatronik
√ Technik informatyk
więcej»


logo wydarzenia

25-03-2020  

Zarządzenie dyrektora nr 4 z dnia 25 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem ... więcej»


logo wydarzenia

25-03-2020  

ZAWIADOMIENIE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 marca 2020 r. zmarł w wieku 96 lat Bronisław Turski, emerytowany, wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu


więcej»


logo wydarzenia

20-03-2020  

Komunikat dyrektora szkołyProszę wszystkich uczniów o systematyczne odbieranie od nauczycieli materiałów dydaktycznych przesyłanych przez dziennik elektroniczny. W przypadku trudności komunikacyjnych proszę kontaktować się z wychowawcą (lub sekretariatem) w celu aktualizacji danych kontaktowych pozwalających ... więcej»


logo wydarzenia

12-03-2020  

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu

W związku z zawieszeniem od 12 do 25 marca zajęć dydaktyczno-wychowawczych uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacją
1. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji narodowej są rekomendacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej https://www.gov.pl/web/edukacja

2. Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego ... więcej»


logo wydarzenia

10-03-2020  

Śladami łowickich Żydów. Spotkanie z historykiem, burmistrzem Łowicza Krzysztofem Janem Kalińskim

80. rocznica utworzenia getta żydowskiego w Łowiczu stała się okazją do przypomnienia uczniom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 historii łowickich Żydów. Getto utworzono w maju 1940 r., a ostateczne granice wytyczono jesienią 1940 roku. Teren getta obejmował ulice po północnej ... więcej»


logo wydarzenia

09-03-2020  

Grupa Mundurowa wzięła udział w 75. rocznicy akcji Uwolnić Cyfrę

W dniu 9 marca, na ul. Kurkowej w Łowiczu odbyły się uroczystości upamiętniające odbicie w 1945 roku z więzienia UB i NKWD, żołnierza AK i członka Szarych Szeregów Zbigniewa Fereta ps. Cyfra
Akcja „Uwolnić Cyfrę” przeprowadzona przez grupę młodych ludzi, ... więcej»


logo wydarzenia

05-03-2020  

Uczniowie ZSP nr 1 z wizytą w elektrowni

05.03.2020 r. uczniowie klas pierwszych i drugich Technikum nr 1 kształcącego w zawodach- technik elektryk i technik mechatronik, odwiedzili Elektrownię Bełchatów należącą do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z grupy PGE.
Elektrownia Bełchatów jest wytwórcą ok. 22 proc. energii elektrycznej ... więcej»


Projekty UE
Kanały RSS (1/5)

PCLab.pl - aktualnoďż˝ci 


Najnowsze wiadomo�ci ze �wiata IT
29-06-2020
[Wa�ne] Zmiany w PCLab.pl
Drodzy Czytelnicy�� Czytacie wďż˝aďż˝nie ostatni, opublikowany na ďż˝amach serwisu PCLab.pl, artykuďż˝. Zmieniamy siďż˝, zgodnie ze strategiďż˝ firmy stawiamy na jednďż˝ silnďż˝ markďż˝, integrujďż˝c wszystkie nasze serwisyďż˝technologiczne.ďż˝ Oznacza to, ďż˝e tworzone przez nas w przyszďż˝oďż˝ci testy i artykuďż˝y bďż˝dďż˝ publikowane tylko w domenie Komputerswiat.pl. Na PCLab.pl nie pojawiďż˝ siďż˝ juďż˝ nowe publikacje.ďż˝
26-06-2020
Genesis Xenon 800 - bardzo lekka myszka dla graczy
Marka Genesis rozszerzyďż˝a swojďż˝ ofertďż˝ produktowďż˝ o myszkďż˝ Xenon 800. Nowego gryzonia cechuje bardzo niska waga, ktďż˝rďż˝ sprzďż˝t zawdziďż˝cza otworom w obudowie. Producent daje spore moďż˝liwoďż˝ci konfiguracji sprzďż˝tu, ktďż˝re powinni doceniďż˝ potencjalni kupujďż˝cy. Przy tym sama myszka nie jest przesadnie droga.
26-06-2020
Intel Core i5-L16G7 "Lakefield" w pierwszych testach. Wyniki nieco rozczarowujďż˝
W sieci pojawiďż˝y siďż˝ testy przenoďż˝nego komputera Galaxy Book S, wyposaďż˝onego w procesor z rodziny Lakefield. Sprawdzono, jak chip Intel Core i5-L16G7 radzi sobie w zadaniach obci��ajďż˝cych jeden i wiele wďż˝tkďż˝w. W zaleďż˝noďż˝ci od wybranego zadania chip sprawuje siďż˝ albo sďż˝abo lub caďż˝kiem przyzwoicie. Zobaczmy, jak prezentuje siďż˝ wydajno�� tego modelu.
25-06-2020
Raja Koduri pokazuje uk�ady graficzne Arctic Sound
Raja Koduri pochwaliďż˝ siďż˝ postďż˝pami prac nad ukďż˝adami graficznymi bazujďż˝cymi na architekturze Xe. Przedstawiciel Intela udostďż˝pniďż˝ na swoim twitterowym koncie zdjďż˝cia z laboratorium w Folsam, w ktďż˝rym tworzone sďż˝ nowe chipy. Dziďż˝ki temu moďż˝emy zobaczyďż˝, z jak duďż˝ymi konstrukcjami mamy do czynienia i do jakiej rodziny najprawdopodobniej nale��.
25-06-2020
Xbox Series S Lockhart odnaleziony w dokumentach Microsoft SDK
Doniesienia o Xbox Series S, czyli sďż˝abszej konsoli nowej generacji, kr��� w sieci od dďż˝uďż˝szego czasu, ale Microsoft nadal nie zaprezentowaďż˝ tego modelu, skupiajďż˝c siďż˝ na Xbox Series X. Cz�� osďż˝b zaczďż˝a powďż˝tpiewaďż˝, czy mniej wydajna konstrukcja w ogďż˝le istnieje, ale najnowsze wpisy znalezione w dokumentacji Microsoft Game Development Kit powinny rozwiaďż˝ wszelkie wďż˝tpliwoďż˝ci.
24-06-2020
Intel komentuje decyzj� Apple o rezygnacji ze stosowania procesor�w Core w komputerach Mac
W poniedziaďż˝ek Apple oficjalnie ogďż˝osiďż˝o, ďż˝e rezygnuje z procesorďż˝w Intela i w swoich przyszďż˝ych komputerach bďż˝dzie korzystaďż˝ z wďż˝asnych procesorďż˝w. Ta informacja raczej nikogo nie zaskoczyďż˝a, bo taka zapowiedďż˝ byďż˝a oczekiwania. Do sprawy postanowiďż˝ siďż˝ jednak odnie�� g��wny poszkodowany w wyniku tej decyzji, czyli Intel, ktďż˝ry zapewnia, ďż˝e nadal bďż˝dzie wspieraďż˝ Apple w „kilku obszarach dziaďż˝alnoďż˝ci”.
24-06-2020
Acer Swift 15 z procesorem Intel Tiger Lake oficjalnie zaprezentowany
Acer zaprezentowaďż˝ swojďż˝ nowďż˝ ofertďż˝ produktowďż˝, w ktďż˝rej znalazďż˝o siďż˝ kilka interesujďż˝cych produktďż˝w. Jednym z nich jest nowy model notebooka Swift 15, przyciďż˝gajďż˝cy uwagďż˝ z powodu obecnoďż˝ci na jego pokďż˝adzie nowych procesorďż˝w z rodziny Intel Tiger Lake. To jeden z pierwszych laptopďż˝w, w przypadku ktďż˝rych potwierdzono stosowanie tych ukďż˝adďż˝w.
23-06-2020
Ampere prezentuje ofert� procesor�w Altra
Ampere przedstawiďż˝o zestawienie swoich pierwszych procesorďż˝w z rodziny Altra. Zapowiedziane jeszcze w marcu tego roku ukďż˝ady bazujďż˝ce na architekturze ARM oferujďż˝ do 80 rdzeni, choďż˝ producent juďż˝ zapowiedziaďż˝, ďż˝e do koďż˝ca tego roku wprowadzi na rynek jeszcze bardziej rozbudowane ukďż˝ady. Sprawdďż˝my, czym charakteryzujďż˝ siďż˝ te chipy.
http://pclab.pl/xml/aktualnosci.xml
Zmiany w planie lekcji
 
 Brak zmian w planie lekcji.
Komunikaty: 17
 
Rekrutacja

WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH!
(KIERUNKI KSZTAŁCENIA)
W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu będą funkcjonowały następujące typy szkół:
TECHNIKUM
kształcące w zawodach:
• technik mechatronik
• technik informatyk
• technik elektryk
• technik mechanik
• technik pojazdów samochodowych
• technik budownictwa
• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
• technik mechanik lotniczy

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
kształcąca w zawodach:
• mechanik pojazdów samochodowych,
• kierowca mechanik,
• elektryk,
• fryzjer,
• sprzedawca.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(oddziały wielozawodowe)
kształcąca w zawodach:
• monter mechatronik,
• lakiernik samochodowy,
• blacharz samochodowy,
• ślusarz,
• operator obrabiarek skrawających,
• operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
• murarz-tynkarz,
• betoniarz-zbrojarz,
• operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
• cukiernik,
• piekarz,
• przetwórca mięsa.

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
(oddziały wielozawodowe)


Kontynuacja nauki po szkole branżowej I stopnia umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, uzyskanie dyplomu technika.
Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.


Więcej informacji udziela sekretariat szkoły w godz.: 8.00-15.00 tel. 46-837-42-01.
UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH!
MOTO-WIADOMOŚCI

MotoNews.pl 

01-07-2020
MotoNews.pl - portal motoryzacyjny zawierający m.in. nowości ze świata motoryzacji, opisy modeli, relacje z targów motoryzacyjnych, motoryzacyjne forum dyskusyjne, książki pomocne przy naprawie auta, bazę ogłoszeń i wiele innych informacji ...
01-07-2020
Nowe Renault Talisman i Talisman Grandtour
Nowe Renault Talisman jest dostępne w sprzedaży Polsce. Zamówienia na Talismana i Talismana Grandtour można składać w sieci Renault od 1 lipca 2020 r. »
01-07-2020
Nowe Renault Megane - pełna gama już dostępna
Nowoczesna stylistyka i lepsze materiały wykończeniowe - nowe Renault Megane z nowym, bogatszym wyposażeniem oraz systemem multimedialnym EASY LINK z aktualizacjami Over-The-Air od lipca jest dostępne w Polsce. »
01-07-2020
Mercedes-Benz EQV w sprzedaży w Polsce
EQV - elektryczny, przestronny, osobowy van Mercedes-Benz już w sprzedaży. Napędzany elektrycznie van z gwiazdą wchodzi na rynek w wersji z długim rozstawem osi jako EQV 300. »
01-07-2020
Auto dla gentlemana - niezwykły design i moc silnika
"Najważniejsza rzecz to klasa. Klasa jest wszystkim. Gentleman zostanie gentlemanem, nawet jeśli musi prowadzić traktor" – napisała kiedyś Agata Christie. To sama prawda. Czym więc powinien jeździć gentleman i jakie są cechy jego idealnego samochodu? Za chwilę wszystko stanie się jasne. »
30-06-2020
Honda Civic Type R Limited Edition jako Safety Car
Honda będzie pojawiać się jako lider bezpieczeństwa i sportowej rywalizacji w zawodach FIA World Touring Car Cup w najbliższym sezonie WTCR. »
30-06-2020
Mercedes-AMG GT 4-drzwiowe Coupe po kompleksowej aktualizacji
Mercedes-AMG GT 4-drzwiowe Coupe w wydaniu na rok modelowy 2020 został kompleksowo zaktualizowany - umacnia w ten sposób swoją pozycję jako znakomity motoryzacyjny towarzysz, dopasowany do wszystkich potrzeb. »
30-06-2020
Hyundai ujawnia gamę napędową nowego Santa Fe
Początkowa gama obejmuje nowe zespoły napędowe, układ hybrydowy z silnikiem benzynowym 1.6 T-GDi Smartstream i motorem elektrycznym oraz silnik Diesla 2.2 CRDi Smartstream. »
30-06-2020
Lexus zwiększa osiągi swojego flagowego coupe
Twórcy flagowego coupe Lexus LC od chwili stworzenia jego oryginalnej koncepcji dążyli do tego, by samochód prowadził się ostro, ale wyrafinowanie. »
http://motonews.pl/rss.xml
Zapraszamy na film
Kalendarz
lipiec
187 dzień roku
niedziela
tydzień: 27
2020
zostało: 178 dni
wsch: 03:07
zach: 19:49
pogoda dla Łowicza
zegarpobieram czas...
 11 dzień wakacji 
 58 dni do końca wakacji
05
lipiec
Antoniego, Karoliny
1963 - opublikowano pierwszą wersję kodu ASCII.
Nasi partnerzy

logo PŁ

logo PŁ

Stal-Car

F&Home

Subiekt
logo 4metal.pl

BIB

logo PIP
Strony nauczycieli
Przydatne linki
Aktualności RSS

nt.interia.pl 

05-07-2020
nt.interia.pl - Serwis Nowe Technologie
05-07-2020
OnePlus przedstawia nowe telewizory

OnePlus przedstawia nowe telewizoryChińska marka OnePlus zaprezentowała trzy nowe telewizory, które trafią na rynek indyjski – modele 55U1, 43Y1 oraz 32Y1.


05-07-2020
Pierwsza taka odkryta egzoplaneta

Pierwsza taka odkryta egzoplaneta​Astronomowie zgłosili odkrycie, które może być pierwszym odsłoniętym rdzeniem egzoplanety. TOI-849b to obiekt położony 730 lat świetlnych od nas - to pozostałość znacznie większej planety, której atmosfera została zdmuchnięta przez gwiazdę macierzystą.


04-07-2020
Ludzie nadal używają bardzo słabych haseł

Ludzie nadal używają bardzo słabych haseł​Studenci Wydziału Inżynierii Komputerowej Uniwersytetu Cypryjskiego przeanalizowali ponad miliard kombinacji nazw użytkowników oraz haseł, które wyciekły z Internetu w wyniku różnego rodzaju naruszeń.


http://kanaly.rss.interia.pl/nowe_technologie.xml
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Podrzeczna 30 tel. 048468374201
http://zspnr1.lowicz.pl Sekretariat: zspnr1lowicz@o2.pl Serwis WWW: zspnr1@gmail.com
Od 25 maja działamy zgodnie z RODO. To nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej placówki. Dowiedz się więcej o zmianach i swoich prawach:
http://zspnr1.lowicz.pl/RODO/