Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
⟨⋅⋅
⋅⋅⟩
Zapraszamy do szkoły kandydatów...
NABÓR 2020 - ZOSTAŃ TECHNIKIEM 
Do wyboru technik: elektryk, mechanik, mechatronik, informatyk, pojazdów samochodowych Więcej...
Tablica ogłoszeń
Aktualności
« 1/966 »
1/1

25-03-2020

Zarządzenie dyrektora nr 4 z dnia 25 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Pełny tekst zarządzenia dostępny w dokumencie PDF


Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra... czytaj dalej »»

Wydarzenia
 
logo wydarzenia

25-03-2020  

ZAWIADOMIENIE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 marca 2020 r. zmarł w wieku 96 lat Bronisław Turski, emerytowany, wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu


więcej»


logo wydarzenia

20-03-2020  

Komunikat dyrektora szkołyProszę wszystkich uczniów o systematyczne odbieranie od nauczycieli materiałów dydaktycznych przesyłanych przez dziennik elektroniczny. W przypadku trudności komunikacyjnych proszę kontaktować się z wychowawcą (lub sekretariatem) w celu aktualizacji danych kontaktowych pozwalających ... więcej»


logo wydarzenia

12-03-2020  

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu

W związku z zawieszeniem od 12 do 25 marca zajęć dydaktyczno-wychowawczych uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacją
1. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji narodowej są rekomendacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej https://www.gov.pl/web/edukacja

2. Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego ... więcej»


logo wydarzenia

10-03-2020  

Śladami łowickich Żydów. Spotkanie z historykiem, burmistrzem Łowicza Krzysztofem Janem Kalińskim

80. rocznica utworzenia getta żydowskiego w Łowiczu stała się okazją do przypomnienia uczniom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 historii łowickich Żydów. Getto utworzono w maju 1940 r., a ostateczne granice wytyczono jesienią 1940 roku. Teren getta obejmował ulice po północnej ... więcej»


logo wydarzenia

09-03-2020  

Grupa Mundurowa wzięła udział w 75. rocznicy akcji Uwolnić Cyfrę

W dniu 9 marca, na ul. Kurkowej w Łowiczu odbyły się uroczystości upamiętniające odbicie w 1945 roku z więzienia UB i NKWD, żołnierza AK i członka Szarych Szeregów Zbigniewa Fereta ps. Cyfra
Akcja „Uwolnić Cyfrę” przeprowadzona przez grupę młodych ludzi, ... więcej»


logo wydarzenia

05-03-2020  

Uczniowie ZSP nr 1 z wizytą w elektrowni

05.03.2020 r. uczniowie klas pierwszych i drugich Technikum nr 1 kształcącego w zawodach- technik elektryk i technik mechatronik, odwiedzili Elektrownię Bełchatów należącą do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z grupy PGE.
Elektrownia Bełchatów jest wytwórcą ok. 22 proc. energii elektrycznej ... więcej»


logo wydarzenia

05-03-2020  

Dzień Bezpiecznego Internetu. Działajmy razem!

Dzień Bezpiecznego Internetu to święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. W tym roku wypada 11 lutego i odbywa się pod hasłem-Dzień Bezpiecznego Internetu. Działajmy razem! Został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu Safer Internet. ... więcej»


logo wydarzenia

04-03-2020  

Na rolkach po zdrowie

W dniu 02.03.2020 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łowiczu odbyło się spotkanie dla młodzieży związane ze zdrowym stylem życia oraz badaniem analizy składu ciała, zorganizowane przez Samorząd Uczniowski naszej szkoły.
Wykład jest częścią największego charytatywnego – sportowego ... więcej»


logo wydarzenia

04-03-2020  

GRUPA MUNDUROWA POZNAWAŁA TAJNIKI SERE ORAZ ODZYSKIWANIA PERSONELU NA ZAJĘCIACH Z PRZEDSTAWICIELAMI OT Z KUTNA

W dniu 4 marca uczniowie Grupy Mundurowej, działającej przy ZSP nr 1 w Łowiczu odbyli zajęcia z przedstawicielami 92 Batalionu Lekkiej Piechoty w Kutnie.
Przedstawiciele 92 Batalionu, który podlega pod współpracującą ze szkołą 9 Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej, ppor. Adam ... więcej»


Projekty UE
Kanały RSS (1/5)

PCLab.pl - aktualnoďż˝ci 


Najnowsze wiadomo�ci ze �wiata IT
10-04-2020
Wed�ug plotek Samsung pracuje nad modelem Galaxy S21!
Ciekawi, co przygotowuje producent? Przyzwyczailiďż˝my siďż˝, ďż˝e Samsung dwa razy do roku pokazuje swoje nowe, flagowe smartfony. Pďż˝nďż˝ zimďż˝ albo na wiosnďż˝ dostajemy kolejne, high-endowe konstrukcje z serii Galaxy S, podczas gdy jakieďż˝ 6 miesiďż˝cy pďż˝niej na rynku lďż˝dujďż˝ czoďż˝owe phablety Galaxy Note. Tymczasem z najnowszych doniesieďż˝ wynika, ďż˝e producent moďż˝e niedďż˝ugo odej�� od tej strategii.
10-04-2020
Samsung Galaxy A41 trafia do Europy
Lubicie ďż˝redniopďż˝kowe modele Samsunga? Mamy dla was dobrďż˝ wiadomo��! Telefony z serii Galaxy A zdaniem wielu osďż˝b przegrywajďż˝ rywalizacjďż˝ o klientďż˝w z zauwaďż˝alnie taďż˝szymi konstrukcjami Xiaomi, jednak trudno nie zauwaďż˝yďż˝, ďż˝e w ofertach abonamentowych mogďż˝ stanowiďż˝ one bardzo ciekawďż˝ propozycjďż˝.
09-04-2020
AMD Ryzen 7 3700C w urz�dzeniu z Androidem 9 znaleziony w bazie Geekbench
W bazie danych Geekbench zawitaďż˝ kolejny tajemniczy procesor firmy AMD, ktďż˝ry jest ciekawy nie tylko z powodu swojej specyfikacji, ale nawet bardziej ze wzglďż˝du na platformďż˝, na ktďż˝rej dziaďż˝a. Mowa o Ryzenie 7 3700C, o ktďż˝rym wspominano juďż˝ na poczďż˝tku roku, ale dopiero teraz pojawiďż˝o siďż˝ na jego temat wiďż˝cej wiadomoďż˝ci.
09-04-2020
Samsung podobno przygotowuje chip na zlecenie Google
Ciekawi, jak dokďż˝adnie ma wyglďż˝daďż˝ ta jednostka? Jeďż˝li chodzi o rynek smartfonďż˝w, to wiďż˝kszo�� producentďż˝w implementuje w swoich urzďż˝dzeniach chipy Qualcomma albo MediaTeka, jednak trudno nie zauwaďż˝yďż˝, ďż˝e cz�� firm decyduje siďż˝ tutaj na mniej lub bardziej autorskie rozwiďż˝zania. Wďż˝asne ukďż˝ady projektujďż˝ tacy dostawcy elektroniki jak Samsung, Apple czy Huawei. Ba, swďż˝j model SoC miaďż˝o kiedyďż˝ nawet Xiaomi.
09-04-2020
CD Projekt publikuje wyniki finansowe za 2019 rok
CD Projekt pochwaliďż˝ siďż˝ wynikami, osiďż˝gniďż˝tymi w minionym roku. Caďż˝a Grupa zanotowaďż˝a bardzo wysoki wzrost przychodďż˝w, wynikajďż˝cy w duďż˝ej mierze ze zwiďż˝kszenia sprzedaďż˝y gry Wiedďż˝min 3. W porďż˝wnaniu do 2018 roku poprawiďż˝a siďż˝ teďż˝ sytuacja platformy GOG, ktďż˝ra w koďż˝cu mogďż˝a pochwaliďż˝ siďż˝ jakimďż˝ sensownym zyskiem. Sprawdďż˝my, jakie jeszcze interesujďż˝ce dane znalazďż˝y siďż˝ w raporcie finansowym przedsiďż˝biorstwa.
09-04-2020
Intel Alder Lake mo�e trafi� na rynek jeszcze w 2020 roku
Liczba przeciekďż˝w na temat zmierzajďż˝cych na rynek procesorďż˝w Intela roďż˝nie z miesiďż˝ca na miesiďż˝c. Dzisiaj do sieci trafiďż˝y slajdy z prezentacji, ktďż˝re prawdopodobnie pokazujďż˝ zestawienie ukďż˝adďż˝w niebieskich, jakie firma zamierza wprowadziďż˝ do sprzedaďż˝y do koďż˝ca tego roku.
09-04-2020
Sherlock Holmes: Crimes and Punishments i Close to the Sun za darmo na Epic Games Store
Epic Game Store zrobiďż˝ graczom kolejnďż˝ niespodziankďż˝, bo w ujawnionym wďż˝aďż˝nie zestawie gier, ktďż˝re sklep rozdaje bezpďż˝atnie, znalazďż˝y siďż˝ dwie produkcje, zamiast jednej, jak zapowiadano. Co waďż˝ne, obie sďż˝ naprawdďż˝ dobre i jeďż˝li jesteďż˝cie fanami wciďż˝gajďż˝cych historii to bďż˝dziecie siďż˝ przy nich ďż˝wietnie bawiďż˝.
09-04-2020
Intel Core i5-L16G7 przetestowany benchmarku w 3DMark
Intel Core i5-L16G7 zawitaďż˝ w bazie kolejnego benchmarka. Po wpisach z aplikacji UserBenchmark i Geekbench przyszedďż˝ czas na popularnego 3DMarka. Dziďż˝ki temu moďż˝emy wstďż˝pie sprawdziďż˝, jak ta piďż˝ciordzeniowa konstrukcja radzi sobie pod kďż˝tem wydajnoďż˝ci CPU, jak i zintegrowanego ukďż˝adu graficznego.
http://pclab.pl/xml/aktualnosci.xml
Zmiany w planie lekcji
 
 Brak zmian w planie lekcji.
Komunikaty: 8
 
Rekrutacja

WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH!
(KIERUNKI KSZTAŁCENIA)
W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu będą funkcjonowały następujące typy szkół:
TECHNIKUM
kształcące w zawodach:
• technik mechatronik
• technik informatyk
• technik elektryk
• technik mechanik
• technik pojazdów samochodowych
• technik budownictwa
• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
kształcąca w zawodach:
• mechanik pojazdów samochodowych,
• kierowca mechanik,
• elektryk,
• fryzjer,
• sprzedawca.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(oddziały wielozawodowe)
kształcąca w zawodach:
• mechatronik,
• lakiernik samochodowy,
• blacharz samochodowy,
• ślusarz,
• operator obrabiarek skrawających,
• operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
• murarz-tynkarz,
• betoniarz-zbrojarz,
• operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
• cukiernik,
• piekarz,
• przetwórca mięsa.


Więcej informacji udziela sekretariat szkoły w godz.: 8.00-15.00 tel. 46-837-42-01.
UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH!
MOTO-WIADOMOŚCI

MotoNews.pl 

09-04-2020
MotoNews.pl - portal motoryzacyjny zawierający m.in. nowości ze świata motoryzacji, opisy modeli, relacje z targów motoryzacyjnych, motoryzacyjne forum dyskusyjne, książki pomocne przy naprawie auta, bazę ogłoszeń i wiele innych informacji ...
09-04-2020
Suzuki przekazuje samochody dla Szpitala Czerniakowskiego
W ramach akcji „Suzuki dla lekarzy” do Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie trafiła flota miejskich samochodów japońskiej marki. Modele Swift i Ignis będą wykorzystywane przez stołecznych medyków. »
09-04-2020
Toyota Corolla wygrywa na niemieckim rynku w segmencie kompaktów
Niemieccy specjaliści od wartości rezydualnej obliczyli, że kierowcy zainteresowani autami segmentu C najwięcej pod względem wartości odsprzedaży mogą zyskać, kupując nową Toyotę Corollę Hybrid z silnikiem 2,0 l. »
09-04-2020
Sukces wyjątkowej premiery Mitsubishi Outlandera PHEV
W miniony poniedziałek polski oddział Mitsubishi Motors zorganizował wyjątkową premierę najnowszego modelu Mitsubishi Outlander PHEV 2020. Nieszablonowa prezentacja z udziałem znakomitego aktora i ambasadora tego modelu Bartłomieja Topy. »
09-04-2020
Jak wykorzystać monitoring GPS w Twojej firmie?
Systemy monitorowania pojazdów są coraz częściej stosowane w zarządzaniu flotami służbowymi. Używa się ich między innymi w celu obniżenia kosztów eksploatacji samochodów czy zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. »
08-04-2020
Mazda zdobywa sześć nagród IIHS Safety Pick+
Mazda ogłosiła, że sześć modeli w specyfikacji na rynek USA, przebadanych przez Amerykański Ubezpieczeniowy Instytut Bezpieczeństwa Drogowego, zostało wyróżnionych najwyższą możliwą notą w rankingu bezpieczeństwa Top Safety Pick+. »
08-04-2020
Rankingi: Alpine A110 tryumfuje w 3 kategoriach
Alpine A110 jest zwycięzcą w trzech kategoriach dwóch prestiżowych rankingów. Model tryumfował jako: najlepszy francuski samochód klasyczny, klasyczny samochód przyszłości i samochód o najniższym spadku wartości. »
08-04-2020
Debiutuje nowa wersja Lexusa UX
Lexus stworzył nową wersję specjalną kompaktowego crossovera UX. Zgodnie z nazwą, cechą charakterystyczną odmiany Brown Edition są elementy wykończeniowe w brązowym kolorze. »
08-04-2020
Renault ZOE liderem rynku elektryków w Europie
Renault ZOE zostało liderem europejskiego rynku samochodów elektrycznych w 2020 r. W lutym zarejestrowano 6 654 sztuk tego modelu, co łącznie ze styczniem daje 16 393 nowych rejestracji w Europie. »
http://motonews.pl/rss.xml
Zapraszamy na film
Kalendarz
kwiecien
101 dzień roku
piątek
tydzień: 15
2020
zostało: 264 dni
wsch: 04:36
zach: 18:13
pogoda dla Łowicza
zegarpobieram czas...
 75 dni do wakacji 
 222 dzień roku szkolnego
10
kwiecien
Makarego, Michała
kwiecień 1977 - Apple Computer wprowadza pierwszy komputer z monitorem kolorowym - Apple II, składający się z procesora 6502, 4kB RAM, 16kB ROM, keyboardu, płyty głównej z 8 slotami i z interfejsem do gier.
Nasi partnerzy

logo PŁ

logo PŁ

Stal-Car

F&Home

Subiekt
logo 4metal.pl

BIB

logo PIP
Strony nauczycieli
Przydatne linki
Aktualności RSS

nt.interia.pl 

10-04-2020
nt.interia.pl - Serwis Nowe Technologie
10-04-2020
WhatsApp - wersja beta z nowymi funkcjami

WhatsApp - wersja beta z nowymi funkcjamiChoć ostatnie aktualizacje komunikatorów internetowych są związane przede wszystkim z kwestami bezpieczeństwa, WhatsApp udowodnił, ze pamięta też o innych funkcjonalnościach.


10-04-2020
Dziwne sny od czasu wybuchu pandemii? To normalne

Dziwne sny od czasu wybuchu pandemii? To normalneCoraz więcej osób w Polsce oraz innych krajach objętych kwarantanną związaną z pandemią koronawirusa boryka się z problemami związanymi ze snem. Zwykle dotyczą one dziwnych, niepokojących snów, które wybudzają nas w nocy i nad ranem. Czy można jakoś zaradzić temu problemowi?


10-04-2020
Dezynfekcja klawiatury, komputera, myszki i słuchawek - jak to zrobić?

Dezynfekcja klawiatury, komputera, myszki i słuchawek - jak to zrobić?Jak prawidłowo dezynfekować nasz komputer, klawiaturę, słuchawki lub inny sprzęt komputerowy? Nie jest to trudne, ale wymaga odpowiednich substancji i zachowania kilku zasad.


http://kanaly.rss.interia.pl/nowe_technologie.xml
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Podrzeczna 30 tel. 048468374201
http://zspnr1.lowicz.pl Sekretariat: zspnr1lowicz@o2.pl Serwis WWW: zspnr1@gmail.com
Od 25 maja działamy zgodnie z RODO. To nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej placówki. Dowiedz się więcej o zmianach i swoich prawach:
http://zspnr1.lowicz.pl/RODO/